Loading post navigation ...
 
 

Pro page

150
Nhận xét

[Update] Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Create Dropdown Menu
[FD BlOg] - Để cho khách viếng thăm có thể dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin về bài viết trên blog của bạn thì phổ biến nhất là tạo 1 menu truy cập cho blog. Việc tạo menu sẽ giúp cho người truy cập dễ dàng tìm thấy thông tin mà mình muốn tìm.

Ở đây mình sẽ giới thiệu menu nằm ngang và có liên kết với các menu con khác, và hiển thị của các menu con này là sổ dọc xuống theo từng menu chính.

Update 17/12/2011:

- Đây có thể nói là 1 trong các bài viết có lượng view lớn nhất trên BlOg FD, và cũng là bài viết có nhiều comment phàn nàn nhất về việc bài viết khó hiểu, hoặc không làm được. Hôm nay mình sẽ fix lại bài hướng dẫn. Và nhân tiện mình cũng fix lại code của thủ thuật để cho tiện và cho đẹp hơn 1 chút.

- Ở thủ thuật cũ, phần chèn link của các menu phụ (menu con) chỉ góm gọn trong các link của các nhãn, trong bài fix này các link của menu con sẽ cơ động hơn, không còn phải theo khuôn mẫu link như thế này http://YOUR-BLOG-NAME.blogspot.com/search/label/LABEL-NAME, tức là có thể chèn các link khác như link của 1 bài viết nào đó chẳng hạn.


Xem DEMO

Hình ảnh minh họa :
Trước tiên để tạo menu, bạn phải thống kê lại các nhãn, (giống như lập 1 bản đồ trong blog vậy) sau đó ta sẽ gôm các nhãn lại theo từng mục, ví dụ: giải trí , học tập... và các mục giải trí, học tập sẽ là 1 menu chính, còn các trang nhãn hoặc 1 trang bài viết nào đó sẽ là 1 menu phụ.

Thứ 2 là xác định nơi đặt menu, thông dụng nhất sẽ là ở trên phần header.Như vậy các bạn phải tạo 1 widget HTML/Javascript vào header rồi dán code của thủ thuật vào.

☼ Bây giờ ta bắt đầu vô chi tiết:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố cục (layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (không cần nhấp chọn mở rộng tiện ích)
4.Chèn đọan code sau vào ngay bên dưới thẻ mở <head>

<script src="http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/js/dropdown2.js" type="text/javascript">
</script>

- nếu chèn code ở bước 4 vào template mà submenu không hiển thị, thì các bạn chèn nó vào ngay trong widget HTML/javascript chưa code thủ thuật, tức là chèn chung với code ở bước 6 bên dưới, và chèn ngay trên cùng. (updated 18/12/2011)

5. Save template lại.
6. Quay trở lại bố cục, vào phần tử trang, tạo 1 cái widget HTML/Javascript,sau đó dán đọan code bên dưới vào.

►CODE:

<style type="text/css">
.nav23{
height: 27px;
padding: 2px 0 0;
margin-right:5px;
background-image: url(http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/fd.gif);
width: 100%;
border-top:1px solid #bbb;
border-bottom:1px solid #ffdab6;
}

.nav23 a, .nav23 a:visited {
color:#000;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration:none;
font-size:12px;
padding: 5px 10px;
display: block;
float:left;
border-right:1px solid #f17813;
}
.nav23 a:hover {
background-image: url(http://lh3.googleusercontent.com/-vae9HQe5xDo/TuyKac1p8sI/AAAAAAAACJ4/GJVNhHKKJ-g/s26/nav23-bg-hv.png);
color:#FFF;
}
.nav23sub{
background:#F57900;
margin-top:1px;
padding:1px;
color: #fff;;
margin: 1 1px;
padding: 5px 10px;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
border-top:1px #ffc185 solid;
cursor:pointer;
}
</style>

<script type="text/javascript">

var bg_submenu="#F57900"; // màu nền của submenu
var bg_hv_submenu="#24BDE2"; // màu nền của submenu khi rê chuột

function otab(){
document.write('<table border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" cellspacing="0" cellpadding="0">');
}
function submn(submn_link,submn_text){
document.write('<tr><td onmouseover="this.style.background=\''+bg_hv_submenu+'\'" onmouseout="this.style.background=\''+bg_submenu+'\'" class="nav23sub" onclick="window.location.href=\''+submn_link+'\'">'+submn_text+'</td></tr>');
}
function ctab(){document.write('<\/table>');}

function otab(child_id){document.write('<table id="' + child_id +'" border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" cellspacing="0" cellpadding="0">');
}

// end of define functions!

</script>
<div class="nav23">
<a id="idmenu1" href="#" >Menu 1</a>
<a id="idmenu2" href="#">Menu 2</a>
<a id="idmenu3" href="#">Menu 3</a>
<a id="idmenu4" href="#">Menu 4</a>
<a id="idmenu5" href="#">Menu 5</a>
<a id="idmenu6" href="#">Menu 6</a>
<a id="idmenu7" href="#">Menu 7</a>
</div>

<script type="text/javascript">
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 2.1');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu2_child");
submn('link_submenu2.1','Submenu 2.1');
ctab();
at_attach("idmenu2", "idmenu2_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu3_child");
submn('link_submenu3.1','Submenu 3.1');
ctab();
at_attach("idmenu3", "idmenu3_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu4_child");
submn('link_submenu4.1','Submenu 4.1');
submn('link_submenu4.2','Submenu 4.2');
submn('link_submenu4.3','Submenu 4.3');
submn('link_submenu4.4','Submenu 4.4');
submn('link_submenu4.5','Submenu 4.5');
submn('link_submenu4.6','Submenu 4.6');
ctab();
at_attach("idmenu4", "idmenu4_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu5_child");
submn('link_submenu5.1','Submenu 5.1');
submn('link_submenu5.2','Submenu 5.2');
ctab();
at_attach("idmenu5", "idmenu5_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu6_child");
submn('link_submenu6.1','Submenu 6.1');
ctab();
at_attach("idmenu6", "idmenu6_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu7_child");
submn('link_submenu7.1','Submenu 7.1');
submn('link_submenu7.2','Submenu 7.2');
submn('link_submenu7.3','Submenu 7.3');
ctab();
at_attach("idmenu7", "idmenu7_child", "hover", "y", "pointer");
</script>

- Chú ý :
+ Menu 1, Menu 2, ... Menu 7 là các menu chính (menu cha)
+ Submenu 1.1, Submenu 2.1, ... Submenu 7.1, ... là tên các menu phụ (menu con)
+ link_submenu1.1, link_submenu1.2, ... link_submenu7.1, ... là link liên kết của các menu phụ ví dụ như : http://www.fandung.com/search/label/B-basic hoặc http://www.fandung.com/p/contact.html
+ Nếu các menu chính có liên kết đến thì các bác bạn thay kí tự # trong code của nó thành link liên kết nào đó. Ví dụ như bên dưới :
<a id="idmenu1" href="http://www.fandung.com" >Menu 1</a>
+ Các code cùng màu (đỏ, xanh dương, xanh, cam, đen, tím, xanh xám)sẽ liên kết với nhau (kiểu : cha - con)
+ Ví dụ 1 đoạn code :
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
- Đây là code để hiển thị các menu con của Menu chính (cha) có tên là Menu 1, và code của menu cha là bên dưới :
<a id="idmenu1" href="#" >Menu 1</a>
- Bạn lưu ý dòng id="idmenu1" trong code trên, chữ idmenu1 này bắt buộc phải giống với chữ idmenu1 trong code của menu con, tức là đoạn code này :
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
- Nếu muốn tạo thêm nhiều menu con cho menu cha (ví dụ đối với menu cha Học Tập như trong code mẫu), ta sẽ thêm code như bên dưới :
otab("idmenu1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
submn('link_submenu1.3','Submenu 1.3');
submn('link_submenu1.4','Submenu 1.4');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");
- Còn nếu như các bạn muốn 1 menu chính nào đó không có submenu thì các bạn chỉ việc xóa code của submenu, lấy ví dụ ở Menu 6, thì ta sẽ xóa đoạn code như bên dưới :
...
...
...
otab("idmenu6_child");
submn('link_submenu6.1','Submenu 6.1');
ctab();
at_attach("idmenu6", "idmenu6_child", "hover", "y", "pointer");
...
...
...
- Nếu muốn thêm 1 menu nữa (ví dụ Menu 8) thì ta thêm code tương tự ở 2 phần như bên dưới :
...
...
...
<a id="idmenu6" href="#">Menu 6</a>
<a id="idmenu7" href="#">Menu 7</a>
<a id="idmenu8" href="#">Menu 8</a>
</div>
...
...
...
otab("idmenu7_child");
submn('link_submenu7.1','Submenu 7.1');
submn('link_submenu7.2','Submenu 7.2');
submn('link_submenu7.3','Submenu 7.3');
ctab();
at_attach("idmenu7", "idmenu7_child", "hover", "y", "pointer");

otab("idmenu8_child");
submn('link_submenu8.1','Submenu 8.1');
submn('link_submenu8.2','Submenu 8.2');
ctab();
at_attach("idmenu8", "idmenu8_child", "hover", "y", "pointer");


</script>

Bạn nên đặt menu này ở trên head là đẹp nhất, nếu blog của bạn nào chưa có tạo thủ thuật "Thêm tiện ích" vào phần header thì có thể xem ở đây.

-------------- BONUS --------------

- Trong demo mình có 4 mẫu menu, ở trên là code của mẫu 0, và đây là code của 3 mẫu còn lại, các bạn có thể download về tham khảo :
http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/menu_type1.txt
http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/menu_type2.txt
http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/menu_type3.txt
- để có được 1 menu với màu sắc như ý muốn, các bạn thay đổi các giá trị mã màu như trong code highlight bên dưới là được :
<style type="text/css">
.nav23 {
height: 27px;
padding: 2px 0 0;
margin-right:5px;
width: 100%;
border-top:1px solid #bbb;
border-bottom:1px solid #ffdab6;
background-color:#88bb22;
}

.nav23 a, .nav23 a:visited {
color:#fff;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration:none;
font-size:12px;
padding: 5px 10px;
display: block;
float:left;
border-right:1px solid #528500;
}

.nav23 a:hover {
background-color:#528500;
}

.nav23sub {
margin-top:1px;
padding:1px;
color: #fff;;
margin: 1 1px;
padding: 5px 10px;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
cursor:pointer;
background:#97cf26;
border-top:1px #d7ff86 solid;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var bg_submenu="#97cf26";
var bg_hv_submenu="#528500";
...
...
...
Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

150

Khách (ẩn danh)

To co rat nhieu dieu muon hoi ban,co j ban add nick to nhe:laithedung1731985
To cam on
Pm lai cho to nhe
Bb

fandung-tester

sorry đã ko thấy đọc comment của bạn sớm hơn, có gì thắc mắc cứ pm qua yahoo cho mình.

Goog

thanks you. Tôi làm rồi nhưng chữ mờ quá , đưa chuột vào thì chữ trắng ra (muốn thay đổi màu chữ vào chỗ nào ? Bạn có thể hướng dẫn thêm một chút thao tác đưa link vào các menu đó ? Thanks again

Goog

đã đổi được màu . Bạn hướng dẫn thêm cho cách đưa link vào các mục ?Thanks

fandung

việc đưa link vào liên kết rất đơn giản, bạn chỉ việc thay bằng các nhãn trong blog của bạn là được.

Do thủ thuật sử dụng code java rút gọn link từ các nhãn, nên code của menu con chỉ sử dụng cho các liên kết từ các nhãn của blog bạn mà thôi.

Như code này :
otab("hinhanh_child");
submn('Picture','All Pic');
submn('My%20Photo','My Photo');
ctab();
at_attach("hinhanh", "hinhanh_child", "hover", "y", "pointer");
trong dòng submn('Picture','All Pic'); Picture chính là nhãn (label) của liên kết bạn cần chèn, còn Allpic chính là tên hiển thị của menu con.

Lưu ý: các nhãn có kí tự khỏang trắng thì thay bằng %20.Chúc bạn thành công.

Goog

Nghĩa là các bài post theo nhãn đưa qua được thôi ? Còn mấy cái widget bên cạnh có được không ? Thanks

Goog

Còn cái Home mình làm sao? Thanks again

Phan Dũng

cái Home là cái nào bạn??? mình không rõ.

Bạn đang nói link liên kết để đến trang chủ đó hả, bạn chỉ cần thay link liên kết thành địa chỉ blog của bạn, như ví dụ bên dưới:
<a href="http://YOURURLblog.blogspot.com">HOME<a/>

Goog

Oh
Tôi thực hiện được cái Home rồi . Tôi làm cho các label bằng cách chọn label đó rồi copy http vào '#' nhưng sao nó vẫn có vài bài của label khác lọt vào ????

fandung

Để mình giải thích cho bạn hiểu 1 chút về dấu "#".
- Khi bạn thực hiện lệnh <a href="#">Thủ Thuật</a> cho các menu chính thì khi bạn nhấp vào liên kết này, thì trình duyệt vẫn ở trong trang hiện hành của bạn. Thực ra trong thủ thuật này, các chính là các menu con mà thôi, menu chính chủ yếu để phân lớp cho các menu phụ, chứ không có tác dụng dẫn link.

chúc bạn thành công.

Khách (ẩn danh)

bạn có nhìu bài viết về menu nhỉ? :)

fandung-tester

Nhắc nhở chút: làm ơn để lại tên của bạn khi comment được không bạn!!! (trong nội quy comment mình có đề cập), như vậy mình dễ trả lời thắc mắc cũng như góp ý của bạn.

Thanks đã ghé thăm blog ^^

Khách (ẩn danh)

như zdầy được hôn ??

fandung-tester

được đó Nặc danh đẹp trai :))

Đùa chút cho vui :D.

Cái này mình không phải nói riêng bạn, nhắc nhở chung cho mọi người luôn, mình muốn biết tên người comment(nick name cũng được) dễ trả lời thôi, nếu ai cũng dể tên Nặc danh thì biết đâu mà lần, fải không. ^^

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới blog của mình. :D

Goog

Bạn cho mình hỏi vài thắc mắc:
- Mình tạo được menu ngang theo cách bạn hướng dẫn , nhưng làm thêm submenu nó không hiện ra ví dụ :menu A có hai submenu 1-2
- Mình có thể cho một nút menu ngang link tới một trang khác bằng cách copy http dán vào thay # được không ?
thanks

fandung

@Goog:
- Về việc không hiện submenu: bạn bên xem lại coi đã chèm file javascript vào template chưa.

- Về việc chèn thêm link dạng http:// thay cho # ở menu chính là được.

Goog

Mẫu của bạn không thể được phân tích cú pháp vì được tạo không đúng. Hãy đảm bảo tất cả các phần từ XML được đóng chính xác.
Thông báo lỗi XML: The element type "script" must be terminated by the matching end-tag "".
--------------
Đây là thông báo nó nói khi chèn file java vào HTML

fandung-tester
fandung-tester

lỗi báo là do thẻ <script> chưa được đóng, bạn thêm thẻ </script> vào sau đọan code java là xong.

- mình có fix lại code java rồi, có thể xem ở trên

Khách (ẩn danh)

xin loi~ nhug m` tra? hie^u? cai' gi` ca/:((

Vu Ngoc Anh

Mình đẫ làm thử rồi nhưng sao mà khi bấm vào các menu con nó hiện ra k đúng bài viết của mình.Nó hiện tất cả các bài viết đã post lên luôn
Mình sửa hoài k dc
Chán quá
Bạn làm ơn chỉ giúp mình
Có j bạn liên lạc với nick "doicanhdenphusamac"
CÁm ơn bạn rất nhìu!
Bạn có thế vô blog của mình coi thành quả
Còn 1 số lỗi nữa nếu bạn liên lạc với mình mình sẽ nói sau
http://model-phone.blogspot.com

fandung

@Vu Ngoc Anh : bạn có thể add nick mình vào pt_dung85 rảnh mình sẽ trả lời cho bạn

bùi văn tú

các bạn tham khảo bộ code menu này đơn giản hơn nhé
http://z3.invisionfree.com/nghenhacodecca/index.php?showtopic=2539

chỉnh sửa code nguyên gốc
http://z3.invisionfree.com/nghenhacodecca/index.php?showtopic=1420

bùi văn tú

blog đã thử nghiệm
http://lienketwebsite.blogspot.com/

World sex Photos

Anh co the huong dan em chen thang va code template ko?

tmtvietnam

Chao Dung,
Minh muon lam cai menu theo huong dan cua Dung nhung lai khong tao duoc 1 widget, co phai do template khong? Lam the nao de co mot widget dai de lam menu Dung a?
Chi giup minh voi nhe.
Tran trong cam on.
http://obamara.blogspot.com

0989 258 498

FD than men!Rất cảm ơn bạn đã cho mình một bài viết hữu ích.Mình chưa hiểu ở chỗ không biết NHÃN là gì?Lấy nhãn để liên kết ở đâu?Mình muốn liên kết một bài đăng vào 1 menu con thì trình tự các bước cụ thể như thế nào?Rất mong bạn chỉ giúp.Nếu được bạn hãy gủi hồi âm qua Email haiqng@gmail.com hoặc Nick yahoo cho mình nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều.

Nguyen Thi Quynh Tram

hi chao anh Fandung,
em xài menu dạng đổ xuống của anh, nhưng em không muống màu cam vậy mình phải chỉnh màu như thế nào. Rất mong nhận được câu trả lời của anh.
blog của em là: www.tramkochen.blogspot.com
thanks

TRUONG VAN DUNG

mình làm như vạy nhưng không hiện menu con. Nhờ xem và sửa lại dùm đoạn code này nhé. Cảm ơn nhiều
blog của mình: http://hoatygon12345.blogspot.com

TRUONG VAN DUNG

sao khong gui code được
nhờ bạn tải về và xem và chỉnh dùm nhé!cảm ơn rát nhiều
http://www.mediafire.com/?n2mjnmzm02j

Khách (ẩn danh)

Chào anh em làm được rồi cảm ơn anh nhiều vì bài viết, nhưng có một điều là cái thanh màu cam ấy hiện được 2/3 trang thôi còn thiếu 1/3 nên thấy xấu xấu, anh có thể hướng dẫn cho em cách làm cho nó dài ra cho hết trang được không ? anh add nick Y!M của em nguyenbau_congtu@yahoo.com . cảm ơn anh nhiều nha.

Khách (ẩn danh)

bạn cho mình hỏi cái chỗ 6. Quay trở lại bố cục, vào phần tử trang, tạo 1 cái widget HTML/Javascript,sau đó dán đọan code bên dưới vào.
mình ko rõ lắm cái tạo 1 cái widget là sao nhỉ?

Nguyen Thi Quynh Tram

hi chao anh FD, Tram dang xai code menu cua anh but tu nhien bay gio click vo menu con no khong link den label da dat mac du Tram xem rat ky roi khong biet sai cho nao. Rat mong nhan duoc su tra loi cua anh. Thanks. Blog cua TRam ne: http://tramkochen.blogspot.com

Quốc Vịnh

Ban co the noi chi tiet hon duoc khong vi minh lam hoai khong co duoc, nhu menu con khong hien thi, hay truy xuat ko duoc.... namlangbay@mail.com

Giang

Chào bạn Dũng, tớ làm theo cách của cậu để làm http://giang127.blogspot.com
Mày mò mãi mà không biết cách để cho nó bỏ load nền trắng khi đưa chuột vào từng Menu cha. Mấy thằng con phải đưa chuột qua mới chuyển sang màu cam. Bạn có cách nào để cho nó màu cam luôn khi chỉ vào Menu cha thôi không ?
Cảm ơn bạn

mr.nguyên

anh phan dung ơi sao e không tạo được thanh menu ngang có sổ dọc xuống nhỉ?cụ thể là như a nói thay nhãn là đc? vậy thay nhãn như thế nào vậy anh, cụ thể thay nhãn tren cái code a cho đó là ở chỗ nào nhỉ (nhãn của a là gì và thay bằng nhãn của e như thế nào vậy anh ) a ví dụ cụ thể đi a, e add nich a rùi đó, giảu thích qua ních cho e cái nhá, thanhk a nhiều, blog của em blogforum.tk

mr.nguyên

quên nich em: giacmo_882003

VQH Adversiting-Events

HUUU HUU:(( BAN CHI DUM SAO MINH LAM THANH MENU .NHU BAN CHI NHUNG CHI THAY HIEN LEN MENU CHINH THUI AHHHH HOOK CO THANH MENU PHỤ HUUU HUUU :((
BAN CHI DUM SAO CHO CO MENU CON NHU BAN DO

(¯`·.º:¦†CDuan†™¦:-º.·´¯)

Câu hỏi bạn GIANG đó . Rất mong anh Dũng đáp . Làm thế nào để hiển thị nền các menu con khi click vào menu cha ?tks

minhhuong_holland

1, mình có làm theo hướng dẫn của Dũng. Có lẽ là bị lỗi gì đó. khi mình click vào một trong những danh mục của menu thì không hiển thị bài viết có liên quan.
2, làm sao để chia nhỏ các phần trong danh mục?

Cảm ơn Dũng.

Dieu Vinh Tuan

anh ơi làm sao để tạo ra trang post bài riêng ứng với 1 menu con vậy, có phải thay href="#" # là trang mới của menu con. Làm sao để tạo ra trang mới để thay cho # và Post bài ở trang mới này ứng với menu con này và các menu con khác thì cũng có trang khác nhau để Post bài ứng với mỗi menu con khác nhau. Thank!

Hoan Vũ

Link hình của background đã chết.
Nhờ anh Phan Dũng sớm sửa lại.
Nếu bạn nào có link background đó xin gửi dùm cho mình với.
Email: vuduchoan@gmail.com
Xin cảm ơn mọi người nhiều.

109

chào bác Pam dung. em đã làm được cái menu khá ưng ý nhưng làm sao để viết bài trên menu được?

Thành phố Vinh

Nhờ fandung chỉ bảo giúp: Tại sao tôi làm theo hướng dẫn, nhưng khi đưa trỏ chuột vào menu thì chữ lại biến mất chỉ còn khoảng trắng.
email của tôi là: nguyenngocduc8@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!

SimVip

cam on ban. http://www.simvip.co.cc

oto2k4
oto2k4
thoisuqrt

Mình làm ở Ban Thời sự Đài truyền hình Quảng Nam. Đang tập tành làm Blog cho Ban.Anh Dũng có thể giúp cho một vài mẫu blog được không?

Hiệu chuẩn thiết bị

Chào anh Dũng, em làm theo hướng dẫn của anh rồi, nhưng không hiện ra được submenu, anh có thể add nick của em, lúc nào anh rãnh có thể hướng dẫn lại giúp em được không? Cám ơn anh.
Nick yahoo: hoanghontim090887@yahoo.com

Khách (ẩn danh)

Mình đã làm giống như bạn nhưng chỉ hiện ra menu chính chứ không hiện ra submenu

Khách (ẩn danh)

Bài viết khá hay nhưng chưa hướng dẫn cụ thể nên mình không làm theo được. Bạn vui long hướng dẫn phần
type="text/javascript">
otab("hoctap_child");
submn('Study','Study');
submn('Ebooks','Ebooks');
ctab();
at_attach("hoctap", "hoctap_child", "hover", "y", "pointer");

otab("thuthuat_child");
submn('Thu%20Thuat%20Blog','Blog');
ctab();
at_attach("thuthuat", "thuthuat_child", "hover", "y", "pointer");

otab("khampha_child");
submn('Khoa%20Hoc','Khoa Học');
ctab();
at_attach("khampha", "khampha_child", "hover", "y", "pointer");

otab("giaitri_child");
submn('Chuyen%20La','Chuyện lạ');
submn('Truyen%20Cuoi','Truyện cười');
submn('Relax','Thư Giãn');
submn('Xe','Xe độ');
submn('Artists','Nghệ sĩ');
submn('Scandal','Scandal');
ctab();
at_attach("giaitri", "giaitri_child", "hover", "y", "pointer");

otab("hinhanh_child");
submn('Picture','All Pic');
submn('My%20Photo','My Photo');
ctab();
at_attach("hinhanh", "hinhanh_child", "hover", "y", "pointer");

otab("truyen_child");
submn('Truyen%20Ngan','Truyện ngắn');
ctab();
at_attach("truyen", "truyen_child", "hover", "y", "pointer");

otab("cuocsong_child");
submn('Nghe%20Thuat%20Song','Nghệ thuật sống');
submn('Loi%20Khuyen','Lời Khuyên');
submn('Love','Tình Yêu');
ctab();
at_attach("cuocsong", "cuocsong_child", "hover", "y", "pointer");

ta phải thay như thế nào

nh0cm0n

Mình làm đúng như FD đã chỉ.
Nhưng blog mình không hiểu tại sao nó k hiện ra mấy cái menu phụ :((
FD giúp mình với :((

Phan Dũng

@nh0cm0n : bạn nên xem kĩ lại code js của submenu, bởi sai 1 chi tiết nhỏ, ví dụ như dấu nháy đơn mà thiếu thì nó cũng sẽ ko hiển thị.

nh0cm0n

Mon sửa được rồi :(
Nhưng giờ khi di chuyển chuột vào menu cha thì menu con nó không hiện luôn ở dưới >< Mà nó cách 1 khoảng trống dài :((

nh0cm0n

FD mau onl giúp mình với :((

Live

Rất vui khi tìm được bài viết này. mình cũng vừa làm được rồi. Thanks bạn nhiều nhé.
http://kinhnghiem-song.blogspot.com/

Nguyễn Văn Hậu

Ban oi sao minh so xuong khong duoc u ?

No bi che khuat mat tju roi ?

Giup Voi ?

nhoc_o0o_quay

bạn ơi có thể add yh chỉ mình ko , thật sự mình bỏ ra mấy tiếng rồi nhưng vẫn ko chĩnh đc như ý

naughty.sonic@yahoo.com

Quốc Hùng

h

Ryuji

Em đã làm theo hướng dẫn nhưng chỉ thấy menu con của menu học tập hiện cuối cùng bên phải,kế menu cuoc song mà không hiện dưới menu học tập,còn mấy cái menu con khác thì không thấy đâu,đưa chuột vào các menu cha cũng ko thấy.
YH: kuroshiryuji@yahoo.com
Mong anh giúp em sớm nhé

trẻ đường phố

Sao em ko dùng đc nhỉ :(
Có lỗi gì chăng ~x(

Ilovekazehikaru

Có thể chia sẻ cho em cái cách anh làm menu blog anh như hiẹn tại đc ko? Hình như ko giống cái trong blog này?

Tel: 0984496464, (04) 85829158

mình làm mà nó không ra menu con, rồi click vào từng menu nó cũng không link ra bài viết bạn ah, mặc dù mình cũng đã đặt label rồi ấy, bạn xem giúp mình với nhé, hoặc cho mình cái yahoo của bạn anh em giao lưu làm ly cafe, thanks
http://chieungason.blogspot.com/

DH

bạn ơi, mình làm được menu rồi nhưng sao khi trỏ chuật vào thì không thấy nó sổ dọc xuống là sao nhỉ ? Bạn chỉ cho mình được không ? Mình đang mong trả lời của bạn !

DH

à mà mình cũng không biết đăng bài vào từng mục như thế nào nữa, khó khăn quá, bạn chỉ giùm mình với nhé !

MBook

Mình làm đc cái menu con rồi nhưng nó sổ xuống quá xa so với menu cha mà ko biết cách khắc phục.
Rất mong được sự hướng dẫn của bạn :)
_____________
Mình đã pm y/h cho FD cũng như vài người trong support team nhưng chưa nhận đc hồi âm :(.
Mọi người giúp mình với nha :)

MBook

Oải thật, làm hoài ko ra mà PM ko ai hồi âm hết.
Anh em nào làm đc cái menu cha-con chỉ giùm mình với :)
Liên hệ: endlesslove19_1987
Thanks all !

hoang nguyen luat

uk
Bài viết thì hay thật đấy
Nhưng điều mình làm đk rồi mà mấy mục con nó chạy xún xa quá
Chỉnh thử hết số rồi mà vẫn k đk
http://satthu.wordpress.com

leanhtuan

e tạo ra menu được rùi nhưng chỉ thấy menu cha còn menu con chả thấy đâu. mong pro chỉ giáo cho e. thank.
http://vnforumgame.blogspot.com/

hongsonqt

Em đã chỉnh tất cả theo đúng trình tự, nhưng không hiểu sao các menu con ko hiện ra, Anh vào yahoo check giúp em được ko? YM: hongsonqt

news24

cái này có giới hạn số bài hiển thi trên mỗi nhãn không ạ.
khi em tạo nhãn thi em thấy post bao nhiêu bài vào nhãn đó khi mình click vao nhãn thì nó hiện lên tất cả các bài là sao anh.
thanks

binhminhcoem

xc

Hoàng Nguyên Luật 1x1

Cái này làm cũng k đk
Do file js bi hư rồi
Làm sao đây anh D
Chỉ cách làm với nha

Phan Dũng

đã up link js khác cho bạn rồi, bạn nên tìm trong trang google code của mình, có trong đó cả.

http://code.google.com/p/fandung/source/browse/#svn/trunk/js

Phan Phúc Trường

Bạn vui lòng kiểm tra lại code của bạn vì đã paste code của bạn nhưng kết quả tại phanphuctruong.blogspot.com không như ý muồn! Xin bạn giúp đỡ! Cảm ơn!

Vũ Chí Thanh

Chào Ban!Gặp bài viết nầy mình rất mừng vì muốn làm một menu ngang từ lâu. Mình chăm chú đọc rất kỷ bài viết của Bạn và làm theo, tuy nhiên nó chỉ hiển thị một hàng ngang rất chuyên nghiệp như : học tập ,thủ thuật,giải trí..v.v...Nhưng hoàn toàn không có một menu con nào cả. Mình thử xóa và làm đi làm lại rất nhiều lần. Để nguyên xi như code trên của bạn hướng dẫn không được. mình cũng thử sửa theo tên nhãn, menu cũng không được. Nó chỉ hiển thị một hàng chữ như đã nói phần trên. Mình rất thích kiểu menu bạn hướng dẫn nhưng mình chịu bó tay. Vậy mình gởi đến bạn mấy lời trước tiên cám ơn bạn đã nhiệt tình hướng dẫn giúp đở, sau nữa nhờ bạn vui lòng giúp mình làm cho được menu như nói trên, chân thành cám ơn bạn.
blog của mình: http://vuchithanh.blogspot.com
email: vuchithanh_vn@yahoo.com
đt: 01632268236.
Rất cám ơn Bạn.

Việt Ấn

"+ Các code cùng màu (đỏ, xanh dương, xanh, cam, đen, tím, xanh xám)sẽ liên kết với nhau (kiểu : cha - con)"

Hướng dẫn như vầy thì để người khác tự học còn hơn. bác nói câu hướng dẫn như vậy thì dân lập trình ai chẳng hiểu mà những người đó thì cần gì bạn chỉ?. còn dân IT bình thường ngồi ngắm nghía ngu ngơ à.

hayusd

bạn nên viết 1 bài cụ thể về cách đưa các bài đăng vào menu chinh nha bạn.thank bạn.
bài viết của bạn rất hay.

Khách (ẩn danh)

Làm thế nào , khó hiểu quá, có phải là copy hết đoạn code trên rồi pate vào HTML/Java không?
Đoạn //CSS nghĩa là gì. Tại sao khi mình copy hết vào thì lại không hiện lên menu con.

Khách (ẩn danh)

Mình còn không hiểu nữa, cậu trả lời câu hỏi trên kia cho mình. Mình còn câu này, bài đăng trên blog làm sao đặt liên kết tới menu con.

Phan Dũng

@Việt Ấn: bạn nói cũng đúng, nhưng biết làm sao giờ. Mình chỉ có thể hướng dẫn 1 cách tổng quát như vậy, còn nếu muốn hướng dẫn 1 cách tỉ mỉ thì rất là mất thời gian. Mỗi người cũng phải tự mày mò, nghiên cứu chứ. Các blog chia sẻ code cũng thế. họ làm gì hướng dẫn tỉ mỉ, thậm chí 1 số còn chỉ đưa code mẫu, còn làm sao đối với blog của bạn thì bạn tự lo.
Nhưng mà ở bài viết này cũng hơi khó hiểu, nên mình sẽ fix lại rõ hơn cho các bạn

Mr. Kyle

Thanks Admin so much! i did it!
http://recipes-tipstocook.blogspot.com

Lê Phổ Hoàng Khang

hiểu chết liền, nhìn menu ngon quá mà làm ko được, mò wai ko ra cách chèn link vo sub hazzzzzz....

Phan Dũng

@Lê Phổ Hoàng Khang : muốn chèn link vô sub đơn giản thôi bạn, nhưng trong code trên, link sub chỉ chấp nhận là link nhãn tức là có dạng như bên dưới :

http://www.YOUR-BLOG-NAME.com/search/label/LABEL-NAME

Mình ví dụ cho bạn 1 đoạn code của 1 submenu nhé , ví dụ đoạn này :

Code của menu chính :
<a id="hoctap" href="#" >Học Tập</a>

code của menu phụ (menu con sổ dọc) :
otab("hoctap_child");
submn('Study','Study');
submn('Ebooks','Ebooks');
ctab();
at_attach("hoctap", "hoctap_child", "hover", "y", "pointer");


Đó là cách viết theo demo, nếu viết 1 cách tổng quát nó sẽ là như thế này :

Code của menu chính :
<a id="idmenu1" href="#" >Tên Hiển thị menu1</a>

code của menu phụ (menu con sổ dọc) :
otab("idmenu1_child");
submn('LABEL-NAME1','Tên hiển thị của submenu1');
submn('LABEL-NAME2','Tên hiển thị của submenu2');
ctab();
at_attach("idmenu1", "idmenu1_child", "hover", "y", "pointer");


- LABEL-NAME1 và LABEL-NAME2 chính là phần liên kết của các submenu, và nó chính là 1 phần trong link nhãn như bên dưới:

http://www.YOUR-BLOG-NAME.com/search/label/LABEL-NAME1
http://www.YOUR-BLOG-NAME.com/search/label/LABEL-NAME2

Nhân tiện đây mình sẽ fix lại code 1 lần nữa để mọi người hiểu.

oh.yeah

anh ơi em hỏi chút:
khi em dùng link:http://www.bloghd.tk/search/label/PC%20Games?&max-results=7 thì nhãn có phân trang
nhưng:http://www.bloghd.tk/search/label/PC%20Game nhãn nó lại ko phân trang
mà ko thể add link trc dc nó thông báo lien quan đến results bj lam sao ý ko save temple dc.
anh zip em với:

thanks

oh.yeah

http://www.bloghd.tk/search/label/PC%20Games cái link 2 em thiếu chữ s.:D

Phan Dũng

@oh.yeah : nó báo lỗi không save template đc là do kí tự &, em thêm amp; sau kí tự & là save template đc

Lê Phổ Hoàng Khang

Dũng ơi, bạn check thử cái code js phần save vào template có vấn đề gì ko?

Mình thấy nếu copy code đó paste dưới thẻ <head như bạn thì ko hiện ra sub menu. Còn nếu ko copy code đó vào template thì nó sẽ hiện ra sub menu, có điều sub menu hiện ra ko nằm đúng chỗ cần hiện và ko ẩn mà hiện y chang menu chính.

Ah, còn về vấn đề chèn link thì bài update mới của bạn rất ok, mình chèn được rồi và cũng dễ hiểu. Thank Dũng nhìu nhan.

Phan Dũng

ah, cái file js đó hả, nếu ko hiển thị bạn có thể copy thẳng nó vào widget HTML/javascript

oh.yeah

anh dũng ơi. em lam theo a nhưng ko đc. thêm amp; sau & ko có td j. nó ko phân trang. còn thêm vào đằng trc thì nó có rut ngăn số bài viết xuông còn 3 nhưng vẫn ko phân trang. nó chỉ biện bài viết mới hownm, cũ hơn thôi a

Nguyễn Mạnh Đạt

[quote=AUTHOR name=fdquote]Chào anh Dũng, bài viết của anh em đã làm được nhưng phần khi em chèn thì menu nằm trong khung bài viết luôn mặc dù em đã làm thủ thuật "Thêm tiện ích" phần đầu.
Nick y/h em là: tiendatcopy
Nhờ anh add nick và hướng dẫn giúp em.
[/quote]

ĐiezEl

vs cách 1 thỳ ok roài .nhưng em muốn là kiểu 2 thỳ sao anh ?khi em dùng code :http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/menu_type2.txt này vào thỳ thanh menu chính k cóa hình nền ji à .anh chỉ dùm vs :
http://thephotobest.blogspot.com/
:)

Phan Dũng

@ĐiezEl : ah, cái này có thể là lỗi khi anh lọc code từ trang demo. với lại bữa đó soạn bài này tới hơn 3h30 sáng, nên có thể mơ mơ màng màng nên làm sai :D, để anh coi lại

Phan Dũng

thấy lỗi rồi, là đoạn này
<div class="nav23'">

nó dư 1 dấu nháy đơn, để anh fix lại file chia sẻ.

Sorry, cái này đúng là đang mơ ngủ nên bị lỗi nè.

Àh, thông báo với mọi người là hiện tại mình mới chuyển nhà, chưa lắp mạng lại, nên thời gian online ko nhiều. mọi người thông cảm.

Việt Nam

anh Dũng giúp em cái yêu cầu số 882 nha

ĐiezEl

đúng vậy .hihi.cảm ơm anh Dũng nhiều nhiều nhá .:X

Phan Dũng

@Việt Nam : rồi, để anh post bài, mấy bữa nay bận quá, hết dọn nhà đến dọn công ty. Đuối + nhà giờ mới lắp mạng nên off hơi nhiều

Việt Nam

[quote=Phan Dũng name=fdquote]NỘI DUNG[/quote] hì, anh Dũng hồi âm là em yên tâm rồi :X

Phan Dũng

tính bữa nay post mà chưa post được, hôm nay sn anh mà chẳng có chút thời gian để đi ăn nhậu hay làm gì cả, đi làm về tới nhà là 10h, haiz ... sinh nhật buồn

Thiên Long

ồ chúc SINH NHẬT trễ nhé Phan Dũng :)

Phan Dũng

@Thiên Long : thanks :D

Vũ Mil

mình làm như bạn được nhưng cái menu xổ xuống hiện không đúng vị trí ngay dưới menu chính mà hiện rớt xuống phía dưới, bạn xem qua trang của mình và hỗ trợ giúp nhé http://vumil.blogspot.com

MrThien

mình đã làm như bạn và hiện ra menu cha àh , menu con không thấy đâu cả , bạn hướng dẫn cho mình với .Và làm sao thêm bài viết vài từng menu . thanks nhiều yahoo : Ks_Mrthien@yahoo.com.vn

fso56

Chao ban!
Minh da lam nhu ban huong nnhung khong hieu sao cai menu con no lai o rat xa menu cha. Mong ban giup.
Vanphamthe@gmail.com

TDT

cho mình hỏi. mình muốn khoảng cách giữa các menu xa hơn ra thì làm thế nào, chứ như trên thì gần quá, trông ko đep
thánks

TDT

OK Hình như tớ tự làm đc rùi :)

phantoms9

mình cũng bị như 1 số bạn . sau khi đã làm theo hướng dẫn thì đã có menu . tuy nhiên các submenu lại hiển thì cách xa so với menu chính . k bít bị sao >> hình ảnh : http://i.imgur.com/Jn4fC.jpg

Giwim

anh dũng ơi, cho em hỏi. sao copy code 1 vào thì thấy menu xổ xuống, nhưng rê chuột vào thì SUb menu ko hiện thì ở dưới mà hiển thị tùm lum trên màn hình ???

Vsim Đông Bắc

Thank! Mình đã áp dụng vào web của mình
www.kiemtien365.com

Nguyen Vu Lee

Anh Dũng ơi sao em chèn code giống của anh rồi mà chỉ có mình menu 1 hiển thị còn mấy cái kia thì không vậy?

Lảng Tử

lam sao de tao lien ket trong cac menu con de qua mot trang khac

Lảng Tử

Có thể giúp mình làm sao để tạo liên kết của menu con khi xổ xuống để liên kiến một trang khác cùng nội dung với menu con.
Thank admin nhiu

caycanhnonbo

anh dung oi, em cung lam nhu anh.nhung sao cai submenu cua em no dai ra,lam sao cho no gon lai
http://caycanhnonbo.tk/

Mp3sony

cám ơn bác nhiều, mình đang xem và làm theo đây

nothing_is_impossible

=.=" khó thiệt! ai có hảo tâm cho mình xin nik y! để mình hỏi dần dần đc k!

Lê Hoàng Chiến

Mẫu này đảm bảo là không thể nào tạo được menu đâu mình đã thử rồi, menu chính thì có nhưng còn menu con thì nó nhảy tuốt dưới giữa bài đăng lận.

Mp3sony

bạn Dũng xem lại code chút được không, đúng như các bạn trên nói, mấy cái submenu nằm cách xa phía dưới, không hiển thị đúng được

Cáp quang CMC

Làm thế nào để đăng được bài viết vào trong submenu khi mà không có chức năng select menu để add content vào vậy!

xuantruong

123

www.minhkidong.tk

bạn có thể viết bài hướng dẫn cách tạo bookmark chia sẻ ở cuối bài viết như của bạn được không? mình thank trước nhé:)

Hiệp hội Du lịch - Khách sạn tỉnh Hà Tĩnh

bạn có thể cho 1 ví dụ minh họa (code) cụ thể hơn để mọi người biết cần dán link chính vào đoạn nào, link phụ vào đoạn nào được ko? Thanks

Quangnove*

Anh Dũng ơi ! Em làm như anh nhưng bị lỗi menu chính và menu phụ bị khoảng cách xa nhau quá . Mong anh bày cho em sửa lỗi này với . thank anh nhiều

QUỐC NGUYỄN

HJC! Mình làm ra được thanh Menu! Nhưng sao nó ko hiện ra được các menu con!
có được 1 thanh là Menu cha thứ 7, Nhưng sao nó tít ở góc phải! |Giờ làm sao đây hở Bác!
Giúp tớ với!! Thanks Bác nhìu!

Bluegirl89

chào bạn
bạn ơi, mình lập được menu lớn rùi nhưng không biết tạo các menu con bên trong, bạn chier giúp mình với. Thank you

zhu geliang

Chào bác.
Em Copy nguyên code mẫu cho vào thì ra menu ngang nhưng ko hiện submenu ạ.

Còn nếu di chuyển menu ra vị trí khác, ví dụ 2 bên lề hay ở bài đăng chẳng hạn thì khi rê chuột vào có ra sub menu tuy nhiên vị trí lung tung chứ ko ở dưới menu như ở demo.

Và em phát hiện ở code có đoạn này:
color: #fff;;
Không biết có phải lõi ko và có ảnh hưởng gì ko. mong bác fix giúp anh em ạ.
Thanks bác.

ledinhvan

em cũng ko làm đc, nó chỉ hiện menu cha thôi, còn menu con ko hiện ra đc

Unknown

Tôi là KY-SUL.blogspot.com! Cho tôi hỏi là:
-Làm sao cho ẩn "menu con" bớt không? Tôi tạo nhiều "menu con" quá nên hơi mất diện tích wed. - Và hiện "menu con" khi đưa con trỏ chuột tới "menu cha" không?

kaka

anh dngx ơi, em cũng ko làm đc giống anh, các submenu nó cứ hiện ở dưới chân trang thôi, khắc phục thế nào ạ

blog của em: http://khongphaixoan.blogspot.com

Văn phòng phẩm Khang Bình

http://www.khangbinh.com.vn
web này trên firefox và chorme thì chạy oki nhưng sao trên ie thì bị lỗi chỗ menu. anh chỉ giúp em lỗi được ko ah. cảm ơn anh

Trung Vu Minh

Chào Dũng ! Mình cũng đã làm theo hướng dẫn của Dũng nhưng các menu con ko hiện ra và cũng có hiệu ứng drop. Dũng có thể ghé thăm blog và hướng dẫn mình 1 chút được không. rất vui được làm quen và chia sẽ với Dũng .
Blog của mình : http://dulichsongho.blogspot.com

Decoration-Interior-Ideas

mình làm hiện ra được nhưng cái submenu nó bị chạy xuống dưới các bài viết :( bạn có biết nguyên nhân không

kaka

http://khongphaixoan.blogspot.com

clss8a1

mình làm rồi mà sao nó hiển thị menu con ở dưới bài đăng của minh

dke31109

em cũng làm theo hướng dẫn, nhưng ko co menu phụ, hic,

zozo

chào bạn trước hết cám ơn bạn vì đã chia sẻ cho cộng đồng ae.
Thứ hai mình gặp phải lỗi ko hiện menu con (hiện rất mờ ẩn dưới nền các bài viết và còn chui tận dưới nữa)
Rất mong được sự giải đáp của bạn

Hung Anh Pham

Mình cũng ko hiện ra submenu admin ạ...

THE GIOI BE CON ONLINE

FanDung ơi,mình làm giống bạn chỉ mà sao nó ko sổ dọc xuống ??? Dù mình đã làm theo 2 cách hướng dẫn của bạn??? Có gì bạn chat qua nick yahoo: bienchieunhoem82 hoặc vao blog mình xem giùm nhé.
My Blog: www.thegioibecon.blogspot.com.
Thanks

Đỗ Phạm Thu Hiền

sao mình làm hoài không dc?

Paladin

sao em làm ko hiện ra menu con nhỉ ! menu cha vẫn ok .Mình làm như hướng dẫn chỉ bỏ đi menu 4567

cuong viet

chào anh ! e đã làm dc nhưng các menu nó lệch sang 1 bên trái ,giờ e muốn thay đổi cho các menu căn ở giữa thì làm sao vậy anh .
còn độ rộng giữa 2 menu chính nữa ,mong anh giải đáp

Tuan Ba

các bạn có thể xem thêm một số thủ thuật tạo menu chuyên nghiệp >>> :x

www.batuan.info

Richard Wibson

sao mình làm xong rê chuột vào menu cha, menu con tuốt ở dưới lại còn bị mờ nữa

Nguyễn Tiến
Mít tơ Sự

Viết được Menu rồi nhưng sao mà để phân nhóm các bài viết để đưa vào các menu được nhỉ?

Du Lịch Tâm linh - Hành Hương

Hic... tới Bước 6 thì mình lại ko thấy mục post code trong phần tử trang ... (xem link: http://3.bp.blogspot.com/-3miAWLcBgPw/UDMzhOperqI/AAAAAAAACHA/u4rpn8xMTS4/s1600/blogspot.png)
Bạn hướng dẫn mình thiết lập lại cái nha.
Thanks,

Đỗ Chính Trực

chán wá a dũng ơi em làm toàn bị lỗi nó cứ hiển thị ở dưới bài viết

Đỗ Chính Trực

chán wá a dũng ơi em làm toàn bị lỗi nó cứ hiển thị ở dưới bài viết http://ketnoi24.blogspot.com/

HƯNG Ô LÊ

bạn ơi. mình bỏ vô chỉ thấy hiện trên trang chủ. còn vào trang bài viết vs trang khác nó ko hiện là sao nhỉ :| bạn cho mình biết nguyên nhân đc ko ? hungole.blogspot.com

Long Lê

Chào a Dũng!
Em làm ra thanh menu rồi nhưng các menu con lại không hiện ra.
[quote=AUTHOR name=fdquote]
otab("Hoctap_child");
submn('visaophaivaodaihocP1','học đại học P1');
submn('visaophaivaodaihocP2','học đại học P2');
ctab();
at_attach("Hoctap", "Hoctap_child", "hover", "y", "pointer");[/quote]

Tu Tinh Chan Nhu

Cám ơn bạn > Mình làm đúng như hướng dẫn - Nhưng sub menu hiện ra cách một đoạn so với menu chính - Rất mong được chỉ bảo và giúp đỡ☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home