Loading post navigation ...
 
 

Pro page

0
Nhận xét

Thủ thuật máy tính : Đổi tên RecycleBin

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Đổi tên RecycleBin

Recycle Bin là một thành phần khá đặc biệt, nó không giống như các thành phần khác của Windows. bạn không thể xử lý nó như Folder, file, shortcut hay bất cứ 1 thành phần nào khác. Do đó muốn đổi tên Recycle Bin bạn phải thực hiện các bước sau:

1. Mở Notepad và gõ nội dung sau đây vào:
Windows Registry Editor Version5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
Attributes"=hex:50,01,00,20
CallForAttributes'=dword:00000000

2. Lưu file với phần mở rộng .reg, chẳng hạn như RecycleBin.reg.

3. Click đúp vào file vừa tạo, Windows sẽ thông báo một thành phần mới được thêm vào registry, chọn Yes.

Bây giờ bạn có thể đổi tên Recycle Bin như đổi tên folder hay file.
Nếu muốn tắt chức năng này bạn chỉ cần tạo một file.reg với nội dung như trên nhưng thay dòng
Attributes"=hex:50,01,00,20

bằng
Attributes"=hex:40,01,00,20


Trước và sau khi thay đổi. ( Lưu ý: Những thay đổi này chỉ có hiệu lực sau khi bạn tạo shortcut của Recycle Bin)Nếu không viết bạn có thể download file .reg tại đây
Đổi tên RecycleBin: RecycleBin
Bỏ thay đổi: UnRecycleBin
Nguồn :PCTL.com


Enter your mail address:

Bài viết chưa có nhận xét nào.☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home