Loading post navigation ...
 
 

Pro page

3
Nhận xét

4+ giải pháp cho việc chèn Javascript vào template blog

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

4+ Solutions for JavaScript hosting in Blogger
[FD's BlOg] - Ngôn ngữ lập trình javascript là một ngôn ngữ thông dụng cho việc thiết kế web(blog) để tạo lên các hiệu ứng. Tuy nhiên nó là một ngôn ngữ khó, và rất dễ gặp vấn đề về code của nó khi ta chèn nó vào blog, và cụ thể bài viết này là blogspot của Blogger.

Sau đây là 4 giải pháp cho việc chèn file javascript vào blog.

1. Changing .js for .txt (chuyển phần mở rộng .js thành .txt)
- cái mà chúng ta gọi là "scripts" chỉ là một dạng file văn bản, có phần mở rộng là .js, và nó không bắt buộc phải chính xác. Vì thế mà nhiều host không cho phép chúng ta up các file dạng này lên.
- Vì thế để có thể dễ dàng up lên các host, ta sẽ đổi phần mở rộng .js thành .txt, và khi đó code java của chúng ta có dạng như sau:
<script type="text/javascript" src="SCRIPT_URL.TXT" />


2. Using Google’s AJAX Libraries API (sử dụng thư viện API của Google AJAX)
- Có nhiều đọan script mà chúng ta sử dụng trong blog thường chỉ làm việc trên những thư viện nhất định, ví dụ như : Prototype or jQuery. Để các thư việc khác được load trên blog của bạn với Google’s AJAX Libraries API, hãy chèn đọan code sau vào sau thẻ <head> (hoặc trước thẻ </head>)
<script src='http://www.google.com/jsapi'/>
<script>
google.load("library if available", "version");
</script>

Dưới đây là danh sách đầy đủ của các thư viện có sẵn, và các cài đặt.

3. Adding scripts directly to our templates (chèn trực tiếp file javascript vào template blog)
- chúng ta thường khác quen với dong code bên dưới, đây là một dạng sử dụng file javascript quen thuộc (sử dụng gián tiếp các file java bằng các đường dẫn của nó)
<script src='SCRIPT_URL' type='text/javascript'></script>


- Bây giờ ta sẽ chèn trực tiếp nó vào blog, như bên dưới
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
SCRIPT_CONTENT
//]]>
</script>


- Việc chèn cả một đọan script vào template blog có lẽ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy code template quá dài dòng, và khó quản lý. Nhưng code javascript dài không có nghĩa là nó không họat động.

4. Using Blogger’s “HTML/JavaScript” gadget( sử dụng các widget HTML/Javascript của blogger)
- Tạo một widget HTML/Javascript và dán code của java vào:
<script type='text/javascript'>

SCRIPT_CONTENT

</script>


- Tuy nhiên trong code java sẽ có những code không mong đợi xuất hiện như : <, >,... và nó sẽ làm code java không chạy được, có nhiều các để khắc phục điều này, ở đây mình sẽ giới thiệu 2 cách:

+ Chèn các kí tự khỏang trắng vào trước và sau các kí tự đặc biệt này, xem bên dưới:

Before:
for(var i=0;i<a_rc;i++) {

After:
for(var i=0;i < a_rc;i++) {

+ mã hóa các kí tự này : < chuyển thành &lt; , > chuyển thành &gt; , ngòai ra có thể mã hóa cả đọan code tại đây.


Nguồn : quiterandom
Chúc các bạn thành công.Enter your mail address:

3

Khách (ẩn danh)

thanks:))

Khách (ẩn danh)

THanksssssssssssssss=))

zorodies

Các bạn admin ơi mình muốn hợp tác mở 1 trang ptc - paid to click ads các bạn PM mình thanlongbien@yahoo.com khi các bạn online nha thank☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home