Loading post navigation ...
 
 

Pro page

0
Nhận xét

Ẩn hiện field sọan thảo với việc nhấp chọn nào nút Radio

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

[FD's BlOg] - Một ứng dụng cho phép bạn hiển thị một field nào đó khi nhấp chọn vào một buttom radio đã được định sẵn. Dùng nhiều trong thiết kế contact form.

Xem demo ở đây : http://fandung.110mb.com/hide-show-email-field/show-radio.html

Dưới đây là minh họa về khung xác nhận mail

Hình minh họa:

Nhấp vào nút Yes thì field điền mail sẽ hiển thị, như hình bên dưới:


Code HTML:

<!-- Radio elements -->
<input type="radio" name="newsletter" value="1" id="newsletter-1" onclick="javascript:toggle(1)" /><label for="newsletter-1">Yes</label>
<input type="radio" name="newsletter" value="1" id="newsletter-0" onclick="javascript:toggle(0)" checked="checked" /><label for="newsletter-2">No</label>

<!-- Hidden layer -->
<div id="email-field" style="display:none;">
<input type="text" id="email" />
Add your Email
</div>


Code Javascript:

<script type="text/javascript">
function toggle(status){
idStatus = status;
element =document.getElementById('email-field');
if(idStatus==0){
element.style.display='none';
} else {
element.style.display='block';
}
}
</script>Enter your mail address:

Bài viết chưa có nhận xét nào.☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home