Loading post navigation ...
 
 

Pro page

2
Nhận xét

Ứng dụng của thủ thuật Random Posts : Tạo widget bài viết ngẫu nhiên từ 1 nhãn nhất định

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Random Posts from a label
[FD's BlOg] - Đây là một thủ thuật hòan tòan tương tự với thủ thuật tạo các bài viết ngẫu nhiên cho blog, chỉ khác là mở rộng riêng cho từng nhãn. Nếu blog bạn có một đề tài, chuyên mục nào đó nổi bật, bạn có thể tạo 1 widget random các bài viết từ nhãn (chuyên mục đó).


Ví dụ như ở blog của mình, mình có thể tạo một widget hiển thị các bài viết ngẫu nhiên của nhãn "Thủ Thuật Blog", xem hình minh họa bên dưới:


Để thực hiện, bạn chỉ cần tạo 1 widget HTML/Javascript rồi dán code bên dưới vào:

<div id="random-posts"></div>
<script type="text/javascript">

function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
var li = document.createElement('li');
var a = document.createElement('a');
a.title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
a.href = entry.link[j].href;
break;
}
}
a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
}

</script>
<script src="/feeds/posts/summary/-/blog?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>

- Chú ý :

+ var maxEntries = 10; : dòng này để thiết lập số bài viết sẽ hiển thị
+ /feeds/posts/summary/-/blog : thay code màu đỏ bằng nhãn bạn muốn hiển thị (lưu ý, các nhãn có kí tự khỏang trắng phải thay thế kí tự khỏang trắng bằng %20)


- Save widget lại là xong.

Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

2

Vjt

muốn hiện cả hình ảnh của bài viết và cho hiện bài viết ngẫu nhiên của tất cả các nhãn thì làm thế nào nữa hả bác FD. Các bài viết của bác hay wa. ^_^

TDT

cái widget này không dùng được 2 lần trong blog sao bạn FD ơi? khi tớ dùng nó thêm một label nữa thì nó bị chèn hiển thị vào một ô widget luôn :(☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home