Loading post navigation ...
 
 

Pro page

130
Nhận xét

[ Yêu cầu ] : tạo menu giống trang VnExpress.net (cập nhật)

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Theo yêu cầu của bạn Mecuoi (www.mecuoi.com)
[FD BlOg] - Lâu rồi ko giới thiệu cho các bạn các style menu nào mới, hôm nay mình sẽ lại cho ra mắt 1 style menu khác. Menu này sẽ mang phong cách giống như trang vnexpress.net
Xem demo ở đây : LIVE DEMO

Cập nhật việc hiển thị Submenu ngay dưới menu chính (15/7/2009)

Hình ảnh minh họa:

☼ Sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<style type="text/css">
.parent-menu, .sub-menu {width:800px;}
#topmenu {height:46px; margin-bottom:10px;z-index:-10px;}

.fl {float:left;}
#topmenu {float:left;}
.fr {float:right;}

.parent-menu {height:25px; font:11px tahoma; color:#ffffff; text-align:center; background:#f5f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg-fd.gif') repeat-x 0px -46px;}
.pmenu-sep {width:25px;}
.pmenu-normal{height:15px; padding:7px; cursor:pointer;}
.pmenu-normal, .pmenu-active, .pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {cursor:pointer;}
.pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {width:3px; height:25px;font-size:1px;}
.pmenu-active {height:15px; padding:7px; color:#004f8b; background:#f5f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg-fd.gif') repeat-x 0px -73px;}
.pmenu-activeleft {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg_corner.gif') no-repeat 0px 0px;}
.pmenu-activeright {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg_corner.gif') no-repeat 0px -27px;}
.sub-menu {height:21px; background:#f5f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg-fd.gif') repeat-x 0px -100px;}
.smenu-content {width:678px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content2 {width:892px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content3 {width:534px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content ul {width:50%;height:17px;margin:0px;padding:0px;list-style-type:none;}
.smenu-content li{float:right;padding:0px 5px;}
.smenu-content li img{border:0px; vertical-align:middle}

.sub-menu {position:relative; font: 12px arial; }

.parent-menu, .sub-menu, .sub-menucontent {overflow:hidden;}

.link-submenu {font:11px arial; color:#004f8b; text-decoration:none;}
.link-submenu:hover {text-decoration:underline;}


.sep-fmenu{width:2px; height:26px; background:#f4f5f6 url('http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/bg_corner.gif') no-repeat -5px -138px;}

</style>

<script type="text/javascript">
var menu_fid = new Array(
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

);
var menu_pid = new Array(
0, // home
0, // Menu1
0, // Menu2
0, // Menu3
0, // Menu4
0, // Menu5

2, // sub 1.1
2, // sub 1.2
2, // sub 1.3

3, // sub 2.1
3, // sub 2.2
3, // sub 2.3

4, // sub 3.1
4, // sub 3.2
4, // sub 3.3

5, // sub 4.1
5, // sub 4.2
5, // sub 4.3

6, // sub 5.1
6, // sub 5.2
6 // sub 5.3
);

var menu_name = new Array(
'Home',
'Menu 1',
'Menu 2',
'Menu 3',
'Menu 4',
'Menu 5',

'Submenu 1.1',
'Submenu 1.2',
'Submenu 1.3',

'Submenu 2.1',
'Submenu 2.2',
'Submenu 2.3',

'Submenu 3.1',
'Submenu 3.2',
'Submenu 3.3',

'Submenu 4.1',
'Submenu 4.2',
'Submenu 4.3',

'Submenu 5.1',
'Submenu 5.2',
'Submenu 5.3'

);

var menu_path = new Array(
'http://fandung.blogspot.com/',
'/Menu1/',
'/Menu2/',
'/Menu3/',
'/Menu4/',
'/Menu5/',

'/menu1/submenu1.1/',
'/menu1/submenu1.2/',
'/menu1/submenu1.3/',

'/menu2/submenu2.1/',
'/menu2/submenu2.2/',
'/menu2/submenu2.3/',

'/menu3/submenu3.1/',
'/menu3/submenu3.2/',
'/menu3/submenu3.3/',

'/menu4/submenu4.1/',
'/menu4/submenu4.2/',
'/menu4/submenu4.3/',

'/menu5/submenu5.1/',
'/menu5/submenu5.2/',
'/menu5/submenu5.3/'

);

var menu_show = new Array(
0, // home
0, // Menu1
0, // Menu2
0, // Menu3
0, // Menu4
0, // Menu5

0, // sub 1.1
0, // sub 1.2
0, // sub 1.3

0, // sub 2.1
0, // sub 2.2
0, // sub 2.3

0, // sub 3.1
0, // sub 3.2
0, // sub 3.3

0, // sub 4.1
0, // sub 4.2
0, // sub 4.3

0, // sub 5.1
0, // sub 5.2
0 // sub 5.3

);

</script>

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/js/Menu1.js"></script>

- Ở phần code CSS, để thay đổi hình nền, các bạn có thể down các file ảnh về (link màu cam, rồi dùng photoshop tùy chỉnh lại theo ý mình).

- Phần chính của thủ thuật này là việc chỉnh sửa các mảng (menu_fid, menu_pid, menu_name, menu_path, new Array) trong đoạn code javascript ở trên.

a. mảng menu_fid :
- các dãy số tương ứng trong mảng này chính là id của các menu (menu chính + menu phụ), ví dụ ta có tổng cộng 10 menu (cả chính và phụ) thì con số của mảng này là từ 1 tới 10.
- Như ở trong đoạn code JS trên, ta có 6 menu chính15 menu phụ thì dãy số của chúng ta sẽ lên tới 21. nếu các bạn điền dãy số này lớn hơn 21 thì vẫn không sao, nhưng nếu nhỏ hơn 21 thì các menu sau cùng sẽ ko hiển thị được (cụ thể ở đây các submenu 5 sẽ hiển thị không đủ)

b. mảng menu_pid :
- Mảng này giúp tạo bố cục của menu.
- Các menu chính được quy định bằng các con số 0
- Còn các menu phụ sẽ được quy định bằng các con số tiếp theo, và giống nhau (ở đây ko sử dụng dãy số 1 là do số 1 được đặt cho menu HOME), và như thế submenu 1 sẽ bắt đầu bằng các dãy số 2 giống nhau, tiếp theo submenu 2 là các dãy số 3 , ...
- Muốn thêm hoặc bớt các menu chính hoặc phụ, ta chỉ cần thêm hoặc bớt các con số tương tự trong dãy số là được (lưu ý việc thêm hoặc bớt phải thực hiện đồng nhất ở 5 mảng)

c. mảng menu_name :
- Mảng này sẽ quy định tên cho các menu chính và phụ.

d. mảng menu_path :
- mảng này sẽ thiết lập địa chỉ liên kết cho các menu chính và phụ.
- thay thế các đoạn /menu1/submenu1.1/ , /menu1/submenu1.2/ , ... thành các link tương ứng với menu đó.
- lưu ý là vị trí các phần tử trong mảng này và mảng menu_name phải khớp nhau, khi đó đường dẫn tới các menu mới chính xác.

e. mảng menu_show :
- các phần tử ở mảng này được biểu diễn bằng những con số 0. Lưu ý là tổng số các con số 0 phải bằng tổng các menu chính và phụ.

Một vài lưu ý sau cùng : khi tùy chỉnh lại các phần tử trong mảng, phải đảm bảo số lượng các phần tử trong 5 mảng bằng nhau, và phải khớp với nhau theo đúng thứ tự của nó, và điều quan trọng nữa là chỉ có phần tử cuối cùng trong mảng mới ko có dấu phẩy (,) theo sau, nếu sai xót thì code sẽ bị lỗi.

4. Sau khi tùy chỉnh xong. Save template
5. Tạo 1 widget HTML/javascript và dán đoạn code bên dưới vào:

<div id="topmenu">

<div class="parent-menu" id="parent-menu"></div>

<div class="sub-menu">

<div class="fl"><img src="http://i342.photobucket.com/albums/o433/bkprobk/fd-icon.gif" alt="" height="21" /> </div>

<div class="smenu-content fl" id="submenu" onmouseover="clear_delayhide();activeMenuParent();" onmouseout="resetit();">&nbsp;</div>

</div>
</div>

<script type="text/javascript" language="javascript">
menuobj=document.getElementById? document.getElementById("submenu") : document.all? document.all.submenu : document.layers? document.dep1.document.dep2 : ""
Active(); writeParentMenu(); reWriteMenu();
</script>


- ở đoạn code trên, có thể thay đổi logo hiển thị ở submenu (code màu xanh) thành logo của bạn . Nếu không muốn hiển thị nó thì có thể xóa nó đi.

☼ Cập nhật việc hiển thị SubMenu ngay bên dưới Menu chính :
- Đây là cách mà bên VnExpress cũng thực hiện, đó là dùng phương pháp thủ công cho các submenu con, tức là đẩy nó dịch 1 đoạn nhỏ sang phải để các submenu có thể hiển thị ngay bên dưới Menu chính.

Đây là hình ảnh mình đã fix:


- Để thực hiện việc này các bạn chỉ cần thay thế đoạn code :

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/js/Menu1.js"></script>

thành đoạn code bên dưới :

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/js/Menu1-fix.js"></script>


Trong file JS mình cập nhật, nó chỉ hiển thị tốt với các menu trong bản demo mà thôi, khi bạn áp dụng cho blog bạn, mỗi menu chính sẽ có các menu phụ nhiều ít khác nhau, vì thế nếu bạn dùng nguyên file JS mình đưa sẽ hiển thị không được tốt lắm. Vì vậy để việc hiển thị tốt nhất, bạn hãy tự mình điều chỉnh lại việc hiển thị của mỗi submenu.

☼ Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc điều chỉnh này:
- Các bạn download file JS mà mình vừa cập nhật về.
- Mở nó lênh bằng NotePad, và tìm đến đoạn code sau :

switch (parseInt(which)){
case 3: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(18).concat(thecontent); break;
case 4: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(33).concat(thecontent); break;
case 5: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(55).concat(thecontent); break;
case 6: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(70).concat(thecontent); break;
case 7: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(88).concat(thecontent); break;
case 8: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(108).concat(thecontent); break;
case 9: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(110).concat(thecontent); break;

default:
menuobj.className = 'smenu-content fl';
break;
}

- Trong đoạn code trên các bạn sẽ thấy chỉ có lệnh case từ 3 đến 9 mà thôi, tức là việc hiệu chỉnh lại vị trí của các submenu mình chỉ áp dụng cho các menu chính thứ 3 trở đi. Và mình chỉ làm mẫu tới menu chính thứ 9 mà thôi, còn đối với các submenu của menu 1 và 2, do nó nằm sát phía bên trái quá, nên ta không nhất thiết phải dịch submenu của nó qua phải. Tùy biến hơn, nếu submenu3 quá nhiều thì việc dịch chuyển nó qua phải cũng không cần thiết. Vì thế tùy theo việc hiển thị thanh menu của mỗi blog mà sẽ có những hiệu chỉnh khác nhau, và sẽ không có 1 khuôn mẫu nhất định nào cho việc tùy chỉnh này.

- Các code màu đỏ chính là khoảng căn lề trái của các submenu, các bạn thấy nó tăng dần lên tương ứng với từng menu chính. Xem hình dưới đây sẽ rõ :
- Xem mình minh họa các bạn có thể rõ. Hãy thay đổi các con số đó sao cho hợp lý nhất.

Một kinh nghiệm nhỏ : nên test nó trước với 1 file HTML tự tạo bằng NotePad (giống như các trang demo của mình) rồi chỉnh sửa file JS, sau khi chỉnh sửa hoàn tất thì hãy áp dụng cho blog của mình.

Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

130

phattrien@so

Anh thử test luôn, cả đổi mã code để test nhưng nó chỉ hiện cái lôg thôi em à.

phattrien@so

Em thử check lại xem thế nào, anh vẫn để nguyên xi bên blog anh đó, em qua xem nhé.

fandung

em tìm ra lỗi rồi anh à, là do thứ tự load code JS, phải di chuyển cái code của file Menu1.js ra sau đoạn code của các mảng. Tức là cho các mảng load trước.

Cái này em mới gặp lần đầu, có thể là do file Menu1.js load trước, nên nó ko tìm thấy các mảng tương ứng trong lệnh của nó, dẫn đến file JS này ko thực thi lệnh.

Vì thế mà phải load các mảng này trước, để có thông tin cho file Menu1.js thực thi.

Để em fix lại, anh sửa lại như theo em nói là sẽ chạy được ngay.

phattrien@so

Giờ anh chuyển ngahề làm test thủ thuật cho fandung nhé, đổi lại cho anh xin một số bài để post lại trên vnpressnet nhé.

^_^

KID_KTV2K

Menu này trang mình dùng lâu rồi tốt đẹp lắm :D nhưng mình còn thiếu code giữ Menu chính khi rà submenu.không biết fandung bổ sung được ko :D

Phan Dũng

@KID_KTV2K : mình ko hiểu ý bạn, trong cái menu chính, khi rà vô thì nó hiện ra menu phụ rồi mà bạn. Ý bạn là muốn làm sao nữa??

@PTS : sao cũng đc anh à :D

phattrien@so

anh thử làm y nguyên như của em, kkhông thay đổi gì để xem nó hiển thị ra như thế nào, (đã fĩx cho file loàd js xuống cuối - như bản em fix lại,) mà nó vẫn chỉ hiện thị mỗi cái lồgo mà không có : Home, menu 1 - 5 gì cả là sao Dũng nhỉ, hay do cái temp của anh làm sao?

Để chiều anh test temp khác xem thế nào.

Phan Dũng

của em thực hiện đc mà anh,
Anh vô blog test này của em mà xem

http://fandung-faq.blogspot.com/

Comedown

Code trên thiếu file ArrMenu1.js, thêm vào là chạy được :D

phattrien@so

Có thể do nó bị lỗi gì đó nó xung đột với cái menu thả xuống của anh chăng?

phattrien@so

Cả ngày hôm nay đánh vật với nó mệt quá, anh test vào blòg mới thì OK, đẹp lắm tuy nhiên cứ cho vào temp đang dùng của vnpressnet.com là không được.


Cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân, em biết thế nào không? Đặt sau file .js của cái readmore là tịt, đặt trước nó là ok

Mệt với nó quá

Yeusuckhoe.blogspot.com

Anh thử thấy thành công. Bài này mở màn cho phong trào làm web giống VNexpress.net.

Anh nhớ không nhằm thì FD có bài làm table trình diễn ảnh và text giống home của VNexpress.net.
Vậy thì lập label Vnexpress.net luôn FD ơi.

LouLou

theo em (đoán cả cm của KID nữa ) đó là thủ thuật giữ "chọn" trên sub menu thuộc nhãn mà mình đang đọc bài viết (vd đọc bài thuộc nhãn Thủ thuật Blog thì dòng submenu này sẽ sáng lên). cái này em thấy trên VNE và cả blog anhvo VWG nữa
bác fD có j` nghiên cứu vụ này nha

Pika Rock

2 đại ja đang tích cực liên kết PR nhau ;))

yeusuckhoe.blogspot.com

FD xem Có cách nào khi xem menu cha thì các menu ở dưới nằm giữa và ngay dưới menu cha không, chứ cứ nhìn bên trái hoài thì mỏi mắt lắm.

fandung

@Comedown : ko fải thiếu đâu bạn, đó là do mình nhúng thẳng vô rồi, để cho các bạn tiện chỉnh sửa đó mà.

@PTS : cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được rồi à :D

@YSK : đúng rồi anh, cái bài style mới cho "recent posts" ở HOME page là làm theo VnExpress đó.

@LouLou : uh đúng rồi,cái này cũng hay, vậy mà mình ko để ý

phattrien@so

Ok rồi, Dũng thử nhận xét cái vnpressnet của anh sau khi áp dụng cái menu kiểu xem thế nào?

fandung

em xem rồi. cũng khá ổn nhỉ :D

phattrien@so

à, nhân tiện có 2 việc xin ý kiến (1) xin rinh bài này sang vnpressnet nhé Dũng ơi. (2) đề nghị chủ nhân sửa lại là thủ thuật yêu cầu chứ không phải là thủ rhuật nhé.

Phan Dũng

chài, em ko chú ý :D

Khách (ẩn danh)

Trong thủ thuật này khi rà vào menu chính thì menu con hiện mặc định bên trái.
Trong trang http://vn-friends.blogspot.com/ có menu giống vậy nhưng menu con hiện theo menu chính bạn tham khảo update lại xem sao.

Share3host

Phatrienso đúng là sĩ diện, đăng bài của FD thì để nguồn gốc Link FD to lên chứ, đễ chữ Fandungblog mà không có link thì cũng coi thường tác giả, tôi thấy anh này chơi không được, đã đưa bài người ta lên thì cho đàng hoàng, người ta mới nể

Phan Dũng

@Amen : cái này mìh sẽ khắc phục sau :D

@Pika , Share3host : Mọi người có xích mích với PTS à?...

phattrien@so

Fan dung à, cái này em cho ý kiến nhé. Lần sau anh sẽ chú ý đến vấn đề này.
Cám ơn Share3host : Phatrienso đúng là sĩ diện, đăng bài của FD thì để nguồn gốc Link FD to lên chứ, đễ chữ Fandungblog mà không có link thì cũng coi thường tác giả, tôi thấy anh này chơi không được, đã đưa bài người ta lên thì cho đàng hoàng, người ta mới nể

Không phải vậy bạn à, nếu sĩ diện tất cả các bài viết mình sẽ không hề nhắc đến Fandung, còn đằng này thì khác, tất cả các bài viết mình đều giới thiệu trong phần mở đấu rất rõ. ý kiến của bạn sẽ được xem xét trên khía cạnh khác.

phattrien@so

Về Pika Rock, đây là tin nhắn hoàn toàn giả mạo với cách đăng nhận xétvới tư cách Tên/URL với URL là http://www.blogger.com/profile/17934661533414417935 như kiểu đăng nhập trong Google nhưng nhìn dễ nhận ra ngay với hình đại diện không của Blogger.

Vấn đề bên vnpressnet có đăng một số bài về chính trị với phương châm ủng hộ người chân chính, bài xích sự kích động, phản động và Pika Rock là một trong số người ủng hộ Hotnews về vấn đề này.

ĐIều này càng chứng tỏ sự trơ trẽn của một số người, định gây chia rẽ hay sao. TÔI là người Việt Nam, tôi yêu việt Nam và tôi đấu tranh cho cái tốt Hãy thẳng thắn và minh bạch bạn nà đó nhắn tin bằng danh của Pika à.

Fandung đừng xoá comment này nhé.

Phan Dũng

Chài, vụ việc có vẻ vui nhỉ , cái người post comment mang tên Pika ROck đúng là nghi ngờ thật, không thể nào chắc chắn đc đó là Pika Rock.

Còn phần anh PTS xin ý kiến em về việc ghi nguồn bài viết. Em cũng xin trả lời : Em thì dễ lắm, chỉ cần có ghi rõ nguồn là được rồi, còn nếu có trích dẫn link tới bài viết gốc thì càng tốt , hihi :D

phattrien@so

Ok, anh xin lỗi nếu đã làm em phật ý vì vụ vừa qua, anh sẽ có link nguồn bài viết gốc trong tất cả các bài viết của em.

phattrien@so

Em có thể tham khảo bài viết tại http://www.vnpressnet.com/2009/07/ly-do-ghet-bon-phan-ong.html chú ý đến comment số 2 sẽ thấy lý do tại sao anh phản ứng với cái người comment tại bài viết này với tên là Pika ROck.

KID_KTV2K

Cái menu bên trang KID dùng source khác mà mã code bị thiếu:khi đang rà "menu chính" và chuyển xuống "menu con" thì cái background ỡ "menu chính" nó biến mất.
Làm vậy khi mình rà vô menu con thì ko biết nó thuộc menu chính nào.

Không biết fandung có thể bổ sung được ko :D

Sẵn tiện hỏi fandung giữa các bài viết trang mình sao nó bị cách ra 1 khoảng thế nhĩ?

Khách (ẩn danh)

@KID_KTV2K
mình thấy thủ thuật này của fandung nó đã fix đc lỗi của bạn nói còn gì nữa khi click menu con thì màu menu còn trùng với menu chính rồi còn gì.

Pika Rock

a Dũng del dùm e cái comment mạo danh e ở trên ( cái ko có logo blogger í) e ko bình luận như vậy, chắc chắn

Pika Rock

xin lỗi a Dũng với phattrienso, hôm trước e có xích mích với vài bọn blog của VNCH bên mĩ

Phan Dũng

@Pika Rock : đã del comment theo yêu cầu :D

@PTS : em đã đọc xơ qua rồi, những chưa đọc hết. Không ngờ giờ blog em lại dính tới 3 vụ này nữa.

@KID_KTV2K : cái phần cách khoảng giữa các bài viết mình phải xem code template mới trả lời đc

phattrien@so

@Fandung : em đã đọc xơ qua rồi, những chưa đọc hết. Không ngờ giờ blog em lại dính tới 3 vụ này nữa.

Dính dáng gì đâu, nó đây gây chia rẽ linh tinh thôi mà, chấp gì 3 cái vụ vớ vẩn, giả mạo trò trẻ con.

Lê Công Tiến

Blog của FD cũng có người "mạo danh" à! Y chang bên Tiến rồi. Khổ với tụi nó :(

fandung

@PTS : hìhi... :D, để mai em đọc hết xem sao, giờ mệt quá đi ngủ thôi, chưa đc nghỉ ngơi gì từ ságn tới giờ :(

@Tiến : giả mạo kiểu này thì blog mình mới gặp :D

- Mà nghĩ sao blogger ko có vụ ban IP nhỉ, cái này cũng hay mờ, tránh bị người khác phá mình :D

share4vnn.tk

@phattrienso : đang định close đọc thấy dòng comment của bác ở đây em giật mình..bác và FanDung có vụ gì vậy..có gì hay cho thằng này tham gia cùng nhé..hoạt động cách mạng à???
tính tò mò..bác thung củm

Khách (ẩn danh)

bác phattrien@so sao thế cứ nói chủ đề đó hoài vậy, nếu muốn nói thì qua blog bác mà nói chứ blog này chuyên về thủ thuật blog bác nói nhiều như thế ko ai thích đâu.

phattrien@so

Update nhanh quá, anh sửa ngay nhưng choáng với mấy cái comment nói về dân chủ trên kia quá, Dung del hộ anh cái,không phải comment của anh đâu, để tránh hiểu lầm từ giờ các comment của anh không đăng nhập bằng GOOGLE đề nghị em xoá hộ nhé./.

Phan Dũng

Đã dọn dẹp comment rồi ... :D

share4vnn.tk

thằng nào comment dám sài tên share4vnn của tao kia...đừng có bảo là nhầm nhọt đó nha

Phan Dũng

sặc, del ngay 2 bài comment giả mạo bạn share4vnn

Phan Dũng

Tôi bắt đầu thấy bực sau cái comment giả mạo tên bạn Thuấn (share4vnn.tk) với những lời lẽ thô tục rồi đó. Lần trước không sao, nhưng lần này hơi quá.

Blog của tôi chỉ là blog thủ thuật, không phải là nơi mọi người chửi bới, tranh luận lẫn nhau về những vấn đề không liên quan tới thủ thuật blog. Tôi không quan tâm và cũng ko muốn biết chuyện riêng của mọi người ra sao, vì thế rất mong "Các bạn" đừng lấy blog của tôi ra làm nơi để tranh luận về các vấn đề của các bạn.

Hy vọng "Các bạn" tiếp thu ý kiến này của mình.

Phan Dũng

Nếu còn tiếp tục chuyện này nữa, mình sẽ dùng tới biện pháp cuối cùng, là chỉ cho phép tài khỏan Blogger comment

Khách (ẩn danh)

Thủ thuật này còn 1 điểm nữa chưa giống với vnexpress là khi click vào 1 menu chính hoặc menu con thì khi link load xong nó sẽ hiện ra menu vừa click vào,cũng giống với khi ta vào home blogspot của mình thì mặc định sẽ hiện menu con của home, tương tự khi vào 1 bài viết thuộc nhãn của menu nào đó khi load xong nó sẽ hiện mặc định menu nhãn của bài viết đó. FD xem có update đc ko !

phattrien@so

Anh đâu có thiếu gì trong phần update đâu, em xem kỹ hộ anh cái. Vì anh thay cái file fix vào phần trên rồi nên anh nghĩ cái bản anh quảng bá thủ thuật này của em bên blog anh là đầy đủ mà.

Cái comment nặc danh thì em phải quyết liệt và thẳng tay đi, xin lỗi vì anh ma em dính vào mấy cái lăng nhăng, khó chịu với bọn nó lắm.

fandung

@PTS :ờ đúng rồi, em ko để ý, anh update như vậy cũng đc rồi :D

@amen : uh, cái đó mình sẽ thử sau

Trai miền Tây

Mình muốn cho thanh Submenu ngắn lại để không tràn qua phần khác thì phải chỉnh chỗ nào ạ? Phan Dũng qua blog mình xem và chỉ giúp mình nhé!

fandung

@Trai miền Tây : mình test sau rồi trả lời cho bạn nhé

JEFFERSON LA [JEFFY]

Cái menu này thật đẹp . Cảm ơn bạn nhiều

Salon's Nhung

Sao blog's cãi nhau thế nhỉ,anh Dũng cho em hỏi cái này,bài này mình cho vào phần head luôn khỏi đưa vào widget được ko a.

Salon's Nhung

em thấy đưa vào widget nó hơi xấu,em muốn đưa vào như vnexpress.net luôn vậy đó anh.

Salon's Nhung

em qua bên PTS nghe PTS nói là copy code 5 vào sau thẻ /div cua heade mà em ko biết nó nằm ở đâu,A dung xem giùm em cái nha.

★☆★ Lê Hữu Tài ★☆★

Á ????

Cái menu này đẹp wá FD nhỉ? Hèn chj hổm rài gặp blog ng ta xài wá trời :D

Nhìn kỹ coi bộ hơi fứt tạp :-?

Hiện giờ thì mình đag xài cái menu jquery của Dũng... Thoy kệ, xí cái menu này trước nhé. Giao diện tháng 8 "xử" nó sau :D

fandung

@Salon's Nhung: anh PTS nói copy code 5 vào sau thẻ /div của header tức là trước thẻ <div id="main"> đó em, đây là cách mà blog em ko cho phép chèn tiện ích vào header.

Nếu blog em có cho phép chèn thêm tiện ích ở header thì em cứ tạo widget rồi dán code vào cho nó đơn giản.

danghienIT

Làm sao để tạo ô search giống trong VnE nhỉ? và menu của tab home luôn hiện lên giống VnE không bị ẩn đi khi muốn hiện phải rê chuột thật bất tiện. Hiện tại Mình chưa đổi được backgound của menu theo ý muốn vì download về mà mình thấy hình nhỏ tí ah làm sao mà đổi được nhỉ!? FD giúp mình với nhé! Ah còn cái thanh menu ở dưới nữa mình muốn làm luôn cho đồng bộ, giống trang của FD đó!

Anhvo

Cái này đã quá FanDung ơi, cám ơn FanDung nhiều nha!

Phan Dũng

một lời khen từ tiền bối :D

★☆★ Lê Hữu Tài ★☆★

Cho "giảng bối" rinh cái menu này zdìa nhá :D

Khách (ẩn danh)

chào anh Dũng.
em đã lỡ làm cái menu giống trang VnExpress.net rồi, giờ lại thấy A.Dung viết bài menu giống tuổi trẻ cũng hay wá mà em vẫn muốn giữ nền menu này rồi thêm menu con sổ dọc xuống được ko anh Dũng. Giúp em với, em xin hậu tạ anh sau nhé....hihi..

fandung

@Beck : Hướng dẫn việc luôn hiển menu Home

Thêm đoạn code bên dưới vào file JS Menu1-fix.js :

var PAGE_SITE=0;
var PAGE_FOLDER=1;
function remmn(){

tempFolder = activeid + 1;
// alert(PAGE_FOLDER);
}

- Tiếp theo sửa đoạn code HTML lại như bên dưới (thêm code in đậm)
...
<div class="parent-menu" id="parent-menu" onclick="remmn();"></div>
...
<div class="smenu-content fl" id="submenu" onmouseover="clear_delayhide();activeMenuParent();" onmouseout="resetit();" onclick="remmn();">&nbsp;</div>
...

beck007

Cảm ơn anh dũng nhiều lắm hjhj, click quảng cáo hộ anh nè :D sớm mua domain nhe :D

Khách (ẩn danh)

sao mình làm theo đúng hướng dẫn mà nó chỉ hiện mỗi thanh menu, không hiện bất kỳ 1 chữ nào trên menu hết. Help me....

Phan Dũng

@Fan Hâm mộ: có thể bạn thiếu sót đâu đó trong code js (chỗ tạo các phần tử cho mảng)

Khách (ẩn danh)

ở mục home hiện phần "liên hệ " làm sao để xóa nó Fandung nhỉ , tìm khắp , cả JS cũng ko thấy .

Khách (ẩn danh)

ah đã tìm đc rồi :D

Khách (ẩn danh)

Bài này hay quá, nhưng vẫn chưa update như bạn amen nói: Đánh dấu menu đã click vào. Mình thấy bên vietud.com làm được rồi, bạn nghiên cứu rồi fix nha. :)

fandung

@hophong : thực ra cái menu bên mình cũng làm đc điều này, nhưng mỗi lần load menu lại thì nó lại hiển thị ở trang chủ chứ ko phải ở trang menu mà mình đã click. Ở bên blog của anh Vietutd thì khác, bên blog của anh ấy chỉ load phần main, còn cái menu nó ko load lại, nên các menu khi click vào nó vẫn ở đó.

9xhot

Anh FD xem giúp em với. Không hiểu tại sao trong phần Home, chỗ liên hệ và set homepage bị lệch xuống dưới, làm sao để đẩy lên cho đẹp?
http://xl-zone.blogspot.com/

Phan Dũng

@9xhot : em xem lại class chứa nó xem, nếu làm như anh hướng dẫn sẽ ko bị như thế.

9xhot

Em đã làm hết mọi cách, thậm chí view source copy nguyên cái code của anh mà vẫn không được. :(

9xhot

Không hiểu sao em tạo file html trên máy tính thì nó không bị lỗi đó, nhưng cứ chèn vào blogspot lại bị. :(

fandung

@9xhot : đã có nhiều bạn áp dụng thành công rồi, nên thủ thuật này ko có lỗi, bạn nên có gắng thử lại

Quang Hung

Em làm theo hướng dẫn của pác nhưng làm mãi hông đc à.
Pác có thể đóng gói tất cả bộ menu đó rồi up lên cho mọi người đc không vậy
Nếu đc pác cho em xin trước một bản nhé
Email:hung.libra@gmail.com

♂←Xzip←♂

Anh FD ơi ! Anh cho em hỏi cái này với !!!

1.Anh có thể làm sao đừng cho khi kích vào menu chính nó đừng ra liên kết được không ! Ví dụ ở blog http://fandung-faq.blogspot.com/ của anh nhé làm sao khi click vào Menu 1 (menu chính )
nó đừng ra liên kết như thế này :http://fandung-faq.blogspot.com/Menu1/

nhưng ở mọtt số menu chỉ có menu chính mà không không có menu phị thì để nguyên liên kết như vậy có được không ????

2. Tạo các menu chính như Menu 5 như lại không có các menu con nằm bên dưới ! Và lấy menu chính làm liên kết lun ! Như ở danghienit.blogspot.com vậy

3. Cho em hỏi làm sao anh tạo được ô 'đặt làm trang cho ở menu Home " ???????? Bày cho em với !!!

4. Tạo menu của tab home luôn hiện lên giống VnE không bị ẩn đi khi muốn hiện phải rê chuột thật bất tiện.

♂←Xzip←♂

Anh FD ơi ! Anh cho em hỏi cái này với !!!

*.Anh có thể làm sao đừng cho khi kích vào menu chính nó đừng ra liên kết được không ! Ví dụ ở blog http://fandung-faq.blogspot.com/ của anh nhé làm sao khi click vào Menu 1 (menu chính )
nó đừng ra liên kết như thế này :http://fandung-faq.blogspot.com/Menu1/

nhưng ở mọtt số menu chỉ có menu chính mà không không có menu phị thì để nguyên liên kết như vậy có được không ????

* Tạo các menu chính như Menu 5 như lại không có các menu con nằm bên dưới ! Và lấy menu chính làm liên kết lun ! Như ở danghienit.blogspot.com vậy

* Cho em hỏi làm sao anh tạo được ô 'đặt làm trang cho ở menu Home " ???????? Bày cho em với !!!

* Tạo menu của tab home luôn hiện lên giống VnE không bị ẩn đi khi muốn hiện phải rê chuột thật bất tiện.

Phan Dũng

@♂←Xzip←♂ : sr bây giờ mới trả lời bạn đc.
1. Muốn ko cho click vào menu chính thì bạn chỉ việc đổi code '/Menu1/' ở trong code của thủ thuật lại thành '#' là đc.

Các yêu cầu khác mình trả lời sau

trần miu
trần miu

anh dũng có thể chỉ em cách tách css
để bỏ vào trước thẻ ]]><b:skin>
còn javascript thì chèn dưới thẻ /head hay /body được không

trần miu

à quên trước thẻ </head> hoặc </body>

fandung

@trần miu : nếu bạn muốn tách CSS cho nó nằm trước dòng code </head> thì bạn có thể đưa nó vào trong thẻ style, như thế này :

<style type="text/css">
...code CSS...
</style>

trần miu

@fandung:
anh hiểu sai ý em rùi em muôn thế này nhé anh :
....code CSS....
]]></b:skin>
text java ,fire java j do
</head>

singleboy

anh hướng dẫn việc luôn hiển menu Home

Thêm đoạn code bên dưới vào file JS Menu1-fix.js :

var PAGE_SITE=0;
var PAGE_FOLDER=1;
function remmn(){

tempFolder = activeid + 1;
// alert(PAGE_FOLDER);
}
Em muốn hỏi việc thêm code đó vào vị trí nào?và có thể thêm vào manu1.js dược không.Mong anh giúp dùm em.Cảm ơn anh nha

singleboy

nh cho em hỏi cách để thêm phần tử vào menu vnexpress (strSubMenu = strSubMenu.concat(') như phần liên hệ,post comment..cua anh nhu trên vậy đó.Em không hiểu sao khi thêm vào thì các submenu không hiển thị được mong anh giúp dum em

N.T.H

rất đẹp, mình sẽ làm cái này. Cảm ơn FD nhé

Khách (ẩn danh)

các bạn ơi cho mình hỏi làm sao để viết các menu bằng tiếng Việt được thank nhìu nhé

Khách (ẩn danh)

mình cũng không viết được bằng tiếng Việt các bạn gíup mình với

cuonghuynh

Menu này có thể cập nhật từ CSDL đc không bạn ?
Dùng CSDL PhpMysql.
Tức là có thể thêm, xóa menu chính và submenu từ CSDL không cần thay đổi từ code trên.

Nếu có được thì giúp mình code với :D Thanks, In Advance !

Duy Khánh (admin)

Đùa anh ơi!
Cả ngày hôm nay em làm cái menu này sao cái submenu ở dưới khi chỉ vào chẳng có màu gì cả, anh giúp em với. blog của em
http://boyskilled.blogspot.com

njmjkey

Cho mình xin lại file JS đi bạn;)

doan luan

đã test thử nhưng mà mấy cái submenu thay vì nằm ngang lại chuyển sang nằm dọc nên chỉ thấy cái submernu đầu tiên của mỗi menu,bạn giúp dc ko?

Khách (ẩn danh)

cho hỏi có moduls nào thiết kết kiểu vnexpress.net bằng joomla không? cho mình xin. Xin cám ởn nhiều nhé.

Khách (ẩn danh)

Mình chẳng xem được demo

Khách (ẩn danh)

Hix, xin chào mọi người! Web của cty mình đang dùng cái menu kiểu này, nhưng giờ mình muốn thay đổi 1 menu khi click vào nó mở ra một cửa sổ mới, chứ không phải chuyển sang trang mới từ cửa sổ trang cũ.
Mình cũng đã tham khảo trên vnexpress. Cái menu mình muốn có 1 cái menu như rao vặt của họ. Mình xem cái file nguồn ArrMenu.js của vnexpress, Nhưng vẫn ko tìm ra cách

Mong mọi người hết sức giúp đỡ.
Mình đang cần rất gấp.
Thanks

dat

cho minh xin lai file JS di, link down file JS bị die ròi bạn ơi

Anhphuc

Một câu hỏi hơi bị cũ nhưng mình rất cần mọi người giúp đỡ. Không hiểu tại sao trong phần Home, chỗ liên hệ và set homepage bị lệch xuống dưới, làm sao để đẩy lên cho đẹp?hoặc là xóa lun cái liên hệ ở menu home...tìm hoài mà hok thấy chỗ nào hết?

Khách (ẩn danh)

Chào mọi người!
Mọi người chỉ giúp mình Cách đánh tiếng việt trong file ArrMenu.js như thế nào nhỉ?

Thanks

Livefuz

Bác Dũng ơi, làm thế nào để cho chữ Home tụt về đầu chút được không như trong vnexpress ý.

Livefuz

Và làm sao để menu Home luôn được hiểm thị như web của bác

Khách (ẩn danh)

Bac Dung oi, gio em moi duoc doc bai nay em lam thu ma khong co duoc. em gui anh doan code me e tai ve nhu sau.

var menu_fid = new Array(
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

);
var menu_pid = new Array(
home
Menu1
Menu2
Menu3
Menu4
Menu5

sub 1.1
sub 1.2
sub 1.3

sub 2.1
sub 2.2
sub 2.3

sub 3.1
sub 3.2
sub 3.3

sub 4.1
sub 4.2
sub 4.3

sub 5.1
sub 5.2
sub 5.3
);

var menu_name = new Array(
Home',
Menu 1',
Menu 2',
Menu 3',
Menu 4',
Menu 5',

Submenu 1.1',
Submenu 1.2',
Submenu 1.3',

Submenu 2.1',
Submenu 2.2',
Submenu 2.3',

Submenu 3.1',
Submenu 3.2',
Submenu 3.3',

Submenu 4.1',
Submenu 4.2',
Submenu 4.3',

Submenu 5.1',
Submenu 5.2',
Submenu 5.3'

);

var menu_path = new Array(

'/Menu1/'
'/Menu2/'
'/Menu3/'
'/Menu4/'
'/Menu5/'

'/menu1/submenu1.1/'
'/menu1/submenu1.2/'
'/menu1/submenu1.3/'

'/menu2/submenu2.1/'
'/menu2/submenu2.2/'
'/menu2/submenu2.3/'

'/menu3/submenu3.1/'
'/menu3/submenu3.2/'
'/menu3/submenu3.3/'

'/menu4/submenu4.1/'
'/menu4/submenu4.2/'
'/menu4/submenu4.3/'

'/menu5/submenu5.1/'
'/menu5/submenu5.2/'
'/menu5/submenu5.3/'

);

var menu_show = new Array(
0, // home
0, // Menu1
0, // Menu2
0, // Menu3
0, // Menu4
0, // Menu5

0, // sub 1.1
0, // sub 1.2
0, // sub 1.3

0, // sub 2.1
0, // sub 2.2
0, // sub 2.3

0, // sub 3.1
0, // sub 3.2
0, // sub 3.3

0, // sub 4.1
0, // sub 4.2
0, // sub 4.3

0, // sub 5.1
0, // sub 5.2
0 // sub 5.3

);
em lam roi nhung no chi hien thi mune khong hien thi các danh sach ten cua menu. Bac chi giup em voi nhe.

Khách (ẩn danh)

hic làm ko đc Dũng ơi, chỉ ra 1 thanh màu cam, ko có menu nào hết, chỉ m với

JAM("_")

chuân men ! cái này làm được oài !

Tiêu Phong

Em làm rùi! mà sao cái Home lại hiện ra 3 mục con là: RSS Comments, RSSPost là sao hả anh! mong chỉ giúp em

Phan Dũng

cái đó là nó nằm trong file js đó em :D

Syntech

A.Dũng cho mình hỏi chút...
Tại sao khi mình sửa tất cả Menu1,2,3,4,5 và các Submenu... Thì kết quả lại ko hiện chữ gì cả, chỉ có 1 thanh màu cam mà thôi.
VD: mình chỉ sửa Home thành Trang Chủ thì kết quả như thế này.
http://itdemo.blogspot.com/
A.Dũng có thể hướng dẫn cụ thể dùm mình đc ko vậy? Cám ơn A.Dũng rất nhiều.
Chào thân ái.

Phan Dũng

@SynTech: bạn xem lại trong quá trình thay đổi tên của các menu, bạn có làm thay đổi số phần tử có trong các mảng ko. Chú ý là số phần tử ở các mảng phải bằng nhau

Syntech

Sửa các phần tử trong mảng bằng nhau rồi nhưng vẫn ko hiện ra gì ngoài thanh màu cam cả. Thế mình có phải sửa trong file js ko vậy A.Dũng. Có mỗi cái menu này làm mình mất ăn mât ngủ luôn. Làm hoài ko đc tức điên người. Nhờ A.Dũng chỉ giáo dùm. Thanks

thang

Cho hoi làm sao đề khi mở web thì mục home đc active. và khi các mục khác active thi các mục đó d9c giữ lại.

Khách (ẩn danh)

Ah, theo b tao menu guiong trang vnexpress thi dung co the doi mau cho menu duoc khong ? minh rat thich mau xanh giong trang http://www.phuongkhuongmai.gov.vn, lam hoai ma khong dc, chan.

Lý Siêu Nhân

@Administrator: bạn có thể đổi màu menu được, để đổi màu bất cứ thành phần nào thì bạn cần phải có Firebug (add on của Firefox)và một chút hiểu biết về CSS.

Khách (ẩn danh)

@Lý Siêu Nhân bó tay rùi, chỉ muốn đổi cái link ảnh thành màu xanh thui mà...nhưng không biết về corel ha cs thì làm sao mà cover nó được..hix

ntpnhan

Chào bạn,
Trước hết xin cám ơn bài viết rất hay của bạn.
Mình ko biết cách làm sao để setActive cho menu đang được chọn. Bạn có thể chỉ cho mình được ko?
Và mình có thắc mắc nhỏ, không hiểu cái hằng PAGE_FOLDER trong file Menu1-fix.js là gì?

ntpnhan

Oh, mình làm được rồi.
Không phiền bạn nữa, thanks.

kisty18

khong lam duoc ban dung oi
chu cu the hon di
minh ga lam

netlogin

anh Hùng cho hỏi tí: làm sao tạo liên kết cho menu / submenu ?

VD: khi click vào menu contact thì sẽ chuyển sang trang contact

hoặc click submemu1 thì sẽ chuyển đến trang submenu1

em đã tạo menu ok nhưng ko bít tạo liên kết cho các menu này tới 1 trang

Thanks !

netlogin

em đã tạo xong menu ok như trên, nhưng làm sao tạo liên kết để khi click vào menu/ submenu thì sẽ chuyển đến trang cụ thể đó

Rất mong anh chỉ giáo

Thanks !!!

Billy Hoàng

Hi anh Dũng, em đã làm được menu này trên blog của em rồi, nhưng khi chỉnh cái menu Home để bỏ chữ Liên Hệ đi thì em lại ko biết có thể up lên host nào để có được link JS, anh có thể hướng dẫn em được không? cảm ơn anh nhiều

Billy Hoang

file *.js bị die rồi D ơi, update lại dùm mình nha

Hoàng Nguyên Luật 1x1

File js anh k cung cấp nữa nên sao làm bây giờ
không pik làm sao đây
Vào thử thấy chữ tùm lum
K pik
Chỉ e với

Phan Dũng

@Hoàng Nguyên Luật: up file js khác cho bạn rồi đó

Phùng Thị Thu hà

Anh Dũng ơi, có thể hướng dẫn kết hợp với cơ sở dữ liệu mysql không ?

Blog của lớp 12/5 Lê Quí Đôn khóa 2007

cho em hỏi sao post bài viết vào sub menu được mấy anh?? và post nhiều bài viết vào trang để nó hiện thị như trang chủ được

thắng b3 fithou

các anh em cho e hỏi cách: khi click vào 1 mục của menu thì nó hiện nội dung ở thẻ Iframe thì làm thế nào?

Cuội Già

Chào anh Dũng
Em cũng đã làm demo từ code của anh, nhưng em muốn chỉnh các width của từng menu1, menu2.... để nó rộng ra thì chứ trang web có 4 menu mà nó nằm có tí tẹo bên trái thì trông khó coi quá. e set đủ chỗ mà vẫn chưa được. anh vui lòng giúp em nhé.

Thanks anh

Hienmax
Nguyễn Hoàng Lâm
HoCoi1205

Hi FD!
E đã demo cai Menu với code anh post , nhưng anh cho em hỏi nếu mình viết nó trong web user control thi sao ah? E chưa làm dc..A.Dũng hướng dẫn giúp e nhé..hiii ::)
Thks!

Prof. Dr. Đạo

Mình muốn chèn vào joomla thì làm thế nào. Cảm ơn bạn trước nhé!

Tùng Lâm Nguyễn

fsdfsd

Dao Nguyen

Xin hỏi là nó có chế độ active cho menu không bạn? Mình đang cố gắng làm nhưng ko đc.
Đây là blog của mình: http://www.expinf.com/☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home