Loading post navigation ...
 
 

Pro page

4
Nhận xét

Thủ thuật cơ bản : ẩn liên kết bài viết mới hơn, bài viết cũ hơn ở mỗi bài viết

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Hiding Newer and Older Post link
[FD's BlOg] - Khi blog của bạn đã bổ xung thanh Navigation Page ở cuối trang blog của bạn, và có đầy đủ các list, menu cho người đọc tìm kiếm thì việc hiển thị các liên kết Bài viết cũ hơn, bài viết mới hơn có thể không cần thiết. Như vậy ta có thể ẩn chúng đi.

Với thủ thuật cơ bản này rất dễ thực hiện, ngay cả đối với 1 người mới bắt đầu tập viết blog với blogspot. Bạn chỉ cần thêm dòng thuộc tính display cho các class, id đó là xong.

Bây giờ ta bắt đầu làm.
1. Đăng nhập blog
2. Vào bố cục (layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (edit code HTML), không cần nhấp chọn mở rộng tiện ích
4. Tìm 3 đọan CSS như bên dưới (hoặc có thể tương tự, tùy theo template của bạn)

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}
#blog-pager-older-link {
float:right;
padding-right:5px;
}
#blog-pager {
text-align: center;
}


5. Thêm dòng code này display:none; vào mỗi id trên (xem code bên dưới)

#blog-pager-newer-link {
float: left;
display:none;
}
#blog-pager-older-link {
float:right;
padding-right:5px;
display:none;
}
#blog-pager {
text-align: center;
display:none;
}


6. Save template lại. Như vậy đã xong.

Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

4

Khách (ẩn danh)

Trong các blog ở cuối trang thường có câu Đăng ký: Các Bài đăng (Atom) làm sao để ẩn nó vậy!

fandung

@amen : bạn vào bố cục blog và tìm đoạn code như bên dưới (hoặc tương tự)
.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
display:none;
}

Rồi thêm dòng display:none; vào như bên dưới:
.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
display:none;
}

Khách (ẩn danh)

thanks!

Khách (ẩn danh)

À FD cho mình hỏi trên mỗi chủ đề bài viết thường hiện ngày tháng năm làm sao mình ẩn đc ngày tháng năm đó vậy.☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home