Loading post navigation ...
 
 

Pro page

6
Nhận xét

[ Yêu cầu ] : tạo Menu Hover giống trang danong.com

| by Phan Dũng | views

Hãy nhấn thanks để ủng hộ tác giả

Theo yêu cầu của bạn Thanh Phuong (thphuong.blogspot.com)
[FD's BlOg] - Đây là 1 style hoàn toàn mới cho các menu nằm ngang có hiệu ứng sổ dọc, thay vì trước kia ta chỉ hiển thị các menu con khi rê chuột vào menu chính, thì ở thủ thuật này khi nó sẽ hiển thị 1 tab khi rê chuột vào menu chính, và trong tab đó ta hoàn toàn có thể thêm vào bất cứ cái gì ta muốn. Như trong bài này sẽ hiển thị list bài viết mới và các chuyên mục con.

Xem demo trực tiếp ở đây : LIVE DEMO


Hình ảnh minh họa kết quả :


☼ Để đơn giản các bạn tạo 1 widget HTML và dán tất cả code bên dưới vào :

<script src="http://data.fandung.com/blog/demo/menu-danong/Menu.js" type="text/javascript"></script>

<style type="text/css">
#nav {
height:24px;
padding-top:5px;
margin:0px 0 0 0;
color:#eee;
}

#nav span {
color: #000;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
padding-right:2px;
}

#nav a {
border-left:1px #000 solid;
color:#000;
text-decoration:none;
padding-left:3px;
padding-left:2px;
margin-right:0px
}

#nav a:hover {
text-decoration:underline
}

#nav .mainNav {
width: 980px;
padding-left:10px;
position:relative;
margin: 0px auto 0px auto;
z-index: 1000;
}

#sub_menu {
background:#4d4c4c url(http://danong.com/images/default/bg_sub_nav.gif) repeat-x 0 0;
height:20px;
border-bottom:1px #606060 solid;
margin-bottom:15px
}

.menuWrap {
float: left;
display:block;
position:relative;

}
.menuSub {
/*visibility:hidden;*/
position:absolute;
}

.BmenuSub {
/*visibility:hidden;*/
position:absolute;
top:-200px;
}

.menuMain {
clear:both;
padding: 0px 3px 0px 0px;
}

.menuMain a {
font-weight:bold;
}
.inv {
width: 10px;
height: 10px;
z-index:-100;
float: left;
display: none;
}


/* Drop Down Menu */
.drop_down {
border:1px #888787 solid;
position:relative;
/*width:450px;*/
padding:10px;
background:#000 url(http://danong.com/images/default/bg_nav_submenu_2.gif) repeat-y 35px 0
}

.drop_down .left {
float:left;
width: 270px;
}
.drop_down .right {
float:right;
width:160px;

}

.drop_down .right .sectionStar {
background:url(http://danong.com/images/default/ico_section_star.gif) no-repeat 0 5px;
background-color: #383838;
}

.drop_down .sectionStar2 {
background:url(http://danong.com/images/default/ico_section_star.gif) no-repeat 0 5px !important;
background-color: #383838 !important;
width: 170px;
height: 20px;
padding-top:5px;
}

.drop_down .right li {
padding-left:15px;
font-weight:normal;
background:url(http://danong.com/images/default/ico_section.gif) no-repeat 0 5px;
border-bottom:1px #404040 solid;
line-height:20px
}

.drop_down .celebs_left {
float:left;
width: 170px;
}

.drop_down .celebs_right {
float:right;
width:190px;
}

.drop_down .n_links .celebs_right .section li {
padding-left:15px;
font-weight:normal;
background:url(http://danong.com/images/default/ico_section.gif) no-repeat 0 5px;
border-bottom:1px #404040 solid;
line-height:20px
}

.drop_down .gallery_left {
float:left;
width: 280px;
}

.drop_down .gallery_right {
float:right;
text-align:center;
width:150px;
}

.drop_down .topics {
float:left;
width:120px;
}

.drop_down .objects {
float:left;
width:120px;
}


.drop_down h2 {
font-weight: bold;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
margin-bottom: 10px;
letter-spacing:normal !important;
}

.drop_down h4 {
font-size:11px;
letter-spacing:0;
font-weight:bold;
font-family:Arial, sans-serif
}


.drop_down a {
color:#c8effd;
text-decoration:none;
font-weight:bold
}

.drop_down a:hover {
text-decoration:underline
}


.drop_down .opa_bckgrd {
position:absolute;
top:0;
left:0;
background:black;
width:350px;
height:245px;
filter:alpha(opacity=65);
opacity:0.65
}
/*
.drop_down .n_links {
position:absolute;
top:0;
left:0;
padding:15px 10px 0 10px;
width:330px;
height:230px
}
*/

.drop_down .custom_channel {
font-size: 18px;
text-transform:uppercase;
font-family:arial,Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif;
font-weight: normal;
letter-spacing:-1px;
color: white;
padding-bottom:10px;
}

.drop_down ul {
margin-bottom:10px;
overflow:hidden;
list-style:none;
}

.drop_down .c_keywords li {
float:left;
padding-right:5px;
margin-right:5px;
border-right:1px #a4a4a4 solid
}

.drop_down .n_links .read_more {
clear:both;
display:block;
padding-left:18px;
font-weight:bold;
background:url(http://danong.com/images/default/ico_more_b.gif) no-repeat 0 1px
}

.drop_down .n_links .more_articles li {
padding-left:13px;
background:url(http://danong.com/images/default/ico_article_b.gif) no-repeat 0 3px
}

.drop_down .n_links .more_articles a {
font-weight:normal
}

.drop_down .n_links .section li {
padding-left:13px;
background:url(http://danong.com/images/default/ico_square.gif) no-repeat 3px 6px;

}

.drop_down_title {
padding-bottom:10px;
font:18px "optima", Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.drop_down .channel_home {
font-size: 18px;
text-transform:uppercase;
font-weight:normal;
font-family:arial,Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif
font-weight: normal;
letter-spacing:-1px;
}

#nav .odd {
border:0
}
#nav .drop_down h2 {
color:#E2E2E2;
text-transform:uppercase
}
#nav .drop_down h4 {
font-size:11px;
letter-spacing:0;
font-weight:bold;
font-family:Arial, sans-serif
}

#nav .drop_down a {
color:#c8effd;
border:0;
text-decoration:none
}

#nav .drop_down a:hover {
text-decoration:underline
}

.subMenu a, .subMenu a:visited { color:#FFFFFF; font-size:12px; }
.subMenu h1 { border:1px solid #FFFFFF; padding:2px 5px; float:left}
</style>

// CODE HTML

<div class="menu">
<div id="nav">
<div class="mainNav">

<!-- Menu 1 -->
<div id="content_1" class="inv">

<div class="drop_down" style="width: 450px;">
<div class="drop_down_title">
<a class="channel_home" href="#">Menu 1</a>
</div>

<div class="n_links" style="">
<div class="left">
<h2>Bài mới</h2>

<div>
<ul class="more_articles">
<li><a href="#">Bài 1</a></li>
<li><a href="#">Bài 2</a></li>
<li><a href="#">Bài 3</a></li>
</ul>
</div>

</div>
</div>

<div class="right">

<h2>Chuyên mục</h2>

<ul class="section">
<li><a href="#">Chuyên mục 1</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 2</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 3</a></li>
</ul>

</div>
<div class="clearthis" style="clear: both;"></div>
</div>
</div>
<!-- END Menu 1 -->

<!-- Menu 2 -->
<div id="content_2" class="inv">
<div class="drop_down" style="width: 450px;">
<div class="drop_down_title">
<a class="channel_home" href="#">Menu 2</a>
</div>
<div class="n_links" style="">
<div class="left">
<h2>Bài mới</h2>

<div>
<ul class="more_articles">
<li><a href="#">Bài 1</a></li>
<li><a href="#">Bài 2</a></li>
<li><a href="#">Bài 3</a></li>

</ul>
</div>

</div>
</div>

<div class="right">

<h2>Chuyên mục</h2>
<ul class="section">
<li><a href="#">Chuyên mục 1</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 2</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 3</a></li>
</ul>

</div>
<div class="clearthis" style="clear: both;"></div>
</div>
</div>
<!-- END Menu 2 -->

<!-- Menu 3 -->
<div id="content_3" class="inv">
<div class="drop_down" style="width: 450px;">
<div class="drop_down_title">
<a class="channel_home" href="#">Menu 3</a>
</div>

<div class="n_links" style="">

<div class="left">
<h2>Bài mới</h2><div>

<ul class="more_articles">
<li><a href="#">Bài 1</a></li>
<li><a href="#">Bài 2</a></li>
<li><a href="#">Bài 3</a></li>
</ul>
</div>

</div>
</div>

<div class="right">
<h2>Chuyên mục</h2>

<ul class="section">
<li><a href="#">Chuyên mục 1</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 2</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 3</a></li>
</ul>

</div>
<div class="clearthis" style="clear: both;"></div>
</div>
</div>
<!-- END Menu 3 -->

<!-- SUB menu -->
<div class="menuWrap" id="parentMenu_1">
<div onmouseover='showMe(1,0)' class="menuMain">
<a href='#'>Menu 1</a></div>
<div class="menuSub" id='menu_1'></div>

</div>


<div class="menuWrap" id="parentMenu_1">
<div onmouseover='showMe(2,0)' class="menuMain">
<a href='#'>Menu 2</a></div>
<div class="menuSub" id='menu_2'></div>
</div>


<div class="menuWrap" id="parentMenu_1">
<div onmouseover='showMe(3,0)' class="menuMain">
<a href='#'>Menu 3</a></div>
<div class="menuSub" id='menu_3'></div>
</div>
<!-- END SUB menu -->

</div>
</div>
</div>

- Chú ý tới các code màu cam, xanh, tím : nếu bạn muốn thêm vào nhiều menu thì cứ làm tương tự như trên. Ví dụ ta thêm vào menu thứ 4 thì ta thực hiện như bên dưới:
a. Chèn đoạn code bên dưới vào sau dòng <!-- END Menu 3 -->

<!-- Menu 4 -->
<div id="content_4" class="inv">
<div class="drop_down" style="width: 450px;">
<div class="drop_down_title">
<a class="channel_home" href="#">Menu 4</a>
</div>

<div class="n_links" style="">

<div class="left">
<h2>Bài mới</h2><div>

<ul class="more_articles">
<li><a href="#">Bài 1</a></li>
<li><a href="#">Bài 2</a></li>
<li><a href="#">Bài 3</a></li>
</ul>
</div>

</div>
</div>

<div class="right">
<h2>Chuyên mục</h2>

<ul class="section">
<li><a href="#">Chuyên mục 1</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 2</a></li>
<li><a href="#">Chuyên mục 3</a></li>
</ul>

</div>
<div class="clearthis" style="clear: both;"></div>
</div>
</div>
<!-- END Menu 4 -->


b. thêm tiếp đoạn code bên dưới vào trước dòng code <!-- END SUB menu -->

<div class="menuWrap" id="parentMenu_1">
<div onmouseover='showMe(4,0)' class="menuMain">
<a href='#'>Menu 4</a></div>
<div class="menuSub" id='menu_4'></div>
</div>


Ngoài ra các bạn có thể tùy chỉnh thêm về phần
code CSS như : màu nền, màu chữ, độ rộng... để việc hiển thị là tốt nhất.

Chúc các bạn thành công.


Enter your mail address:

6

Thanh Phương

Cám ơn bạn nhiều hen ^^

LouLou

tuyệt quá nhưng bác nghiên cứu thêm phần tự động show bài mới nhất từ 1 nhãn nha thay vì adđ thủ công bài 1 baif2 mệt xì khói ^^

fandung

Cái đó thì được, nhưng sẽ làm cho menu load chậm đi nhiều đấy

LouLou

có cái menu này tương tự đẹp lắm bác Dũng ời
http://www.javascriptkit.com/script/script2/jkmegamenu.shtml

fandung

@LouLou: 2 cái này cũng tương tự nhau nhỉ

yes1456

Good article!!!This articles and pictures novel, and not only very true, I like!!!replica audemars piguet watches☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Có thể sử dụng thẻ trích dẫn [quote], cấu trúc thẻ như bên dưới :

[quote=AUTHOR name=fdquote]NỘI DUNG[/quote]

» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.


BlOg FD chính thức đóng comment của khách ẩn danh.

BlOg FD.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Newer Posts Older Posts Home